Burmistrz Gminy Rawicz spotkał się z przedstawicielami firmy informatycznej, która zrealizowała w Rzeszowie sieć bezprzewodowego połączenia obiektów użyteczności publicznej. Jedną z funkcji takich połączeń jest darmowy bezprzewodowy dostęp do Internetu w obrębie miasta (w zasięgu odpowiednich anten - tzw. hot spot).

Działacze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawiczu, po uporaniu się z formalnościami administracyjnymi (zgoda Konserwatora Zabytków, zgłoszenie w Starostwie), przystąpili do budowy postumentu, na którym 18 maja 2007 r. zostanie odsłonięta figura św. Floriana, patrona strażaków.

31 maja 2007 r. uprawomocni się uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz, uchwalona 28 marca 2007 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rawicz na lata 2007-2011”, w której Rada zobowiązała burmistrza Gminy Rawicz do podniesienia czynszu w 2007 roku powyżej 2% wartości odtworzeniowej substancji mieszkaniowej.

W Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz spotkali się działacze samorządowi i animatorzy kultury, którzy zostali zaproszeni przez burmistrza do komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu Sarnowy.

Zarząd Stowarzyszenia przyspieszył prace przygotowawcze do kolejnej edycji Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa w Rawiczu, które w tym roku odbędą się w dniach od 15-17 czerwca 2007 r.