Emerytowany pułk. pożarnictwa Władysław Pilawski, powiatowy instruktor pożarnictwa (tak się nazywał przedwojenny zawodowy komendant straży pożarnej) w Rawiczu w latach 1935-1939 (wówczas w stopniu aspiranta pożarnictwa), przebywał pod koniec czerwca w Rawiczu.

 

W czasie czerwcowej sesji dwukrotnie mocniej zaiskrzyło. Raz z powodu populistycznych „dodatków”, z których słynie przewodniczący Klubu Radnych SAW. Drugi raz – poważniejszy incydent wywołał przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na czerwcowej sesji najważniejszym punktem obrad było przyjęcie zmian do budżetu.
Ponieważ niektóre duże zadania inwestycyjne, niestety nie mają szans na realizację w tym roku, bo miały być współfinansowane ze środków UE, burmistrz zaproponował przesunięcia środków na inne inwestycje.

Gmina Rawicz znalazła się w wykazie podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. pt. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Już ponad 10 lat, najpierw budowa, a potem eksploatacja międzyszkolnej krytej pływalni, czyli rawickiego basenu są, co jakiś czas, wykorzystywane do politycznych przepychanek na naszej scenie samorządowej. Najważniejsi aktorzy tej sceny już dawno jako babcie i dziadkowie cieszą się emeryturami lub rentami, nawet jeśli je niektórzy chwilowo zawiesili.

Klub w piwnicy Domu Kultury otwiera działalność. W przetargu został wyłoniony dzierżawca lokalu w piwnicy DK. Po remoncie klub pod nazwą „Performance Cafe” otwarł 1 czerwca swoje podwoje.