Tegoroczne „Święto Rawicza” odbyło się w ostatni wakacyjny weekend. Okazało się, że takie rozsunięcie w czasie dwóch dużych imprez w Rawiczu „Dni wędliniarstwa” w czerwcu oraz „Święta Rawicza” we wrześniu nie było z korzyścią dla tego drugiego. Pogoda na koniec wakacji była nieszczególna.

Na budowie kanalizacji na ul. Mickiewicza odbyła się wizja lokalna, w której uczestniczył Paweł Moryson, powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego, wykonawcy kanalizacji i budowy drogi, inspektor nadzoru, naczelnik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego i wnioskodawca zatrzymania budowy Piotr Fabiś w towarzystwie radnej Alicji Ciąder-Hajnce.

Szanowany gawędziarz, ks. prof. Józef Tischner w uroczy sposób, z góralską swadą, kiedyś powiedział, że „są w życiu tylko trzy prawdy: święta prawda, tysz prawda i gówno prawda”.

W Miejskiej Górce odbyła się narada samorządowa, w której oprócz burmistrzów i starostów wzięli udział Edward Igielski - weterynarz powiatowy, st. bryg. Andrzej Wysokiński - komendant PSP, druh Jan Solak – prezes Zarządu Powiatowego OSP, mł. insp. Sławomir Śmiełowski, komendant powiatowy Policji.

Zarząd powiatowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rawiczu w ramach przygotowań do zapowiadanych (!) wyborów parlamentarnych postanowił, że z powiatu rawickiego na liście komitetu wyborczego Lewicy i Demokratów w okręgu wyborczym kalisko-leszczyńskim chce wystawić dwóch kandydatów na posłów do Sejmu RP.

Tradycyjnie w rocznicę Bitwy Warszawskiej wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. przed pomnikiem upamiętniającym rannych i zmarłych w lazarecie, który mieścił się na terenie koszar wojskowych, delegacje samorządu powiatowego i gminnego wraz z członkami Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy oraz członkami Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP złożyły kwiaty.

W tym roku organizatorem gminnych dożynek było sołectwo Zawady.
Czesław Wódczyński, sołtys Zawad i Leszek Skupin, radny Gminy Rawicz z pomocą sponsorów przygotowali program rozpoczynający się przemarszem z orkiestrą dętą „Gazomet” orszaku dożynkowego przez Zawady. Mszę św. Dożynkową odprawił ks. Dr Marian Grzegorowski, dziekan rawicki.

Pod tablicą upamiętniającą siedmiu zastrzelonych podczas manifestacji bezrobotnych, która odbyła się 19 sierpnia 1921 roku na rawickim Rynku, członkowie gminnej organizacji SLD w Rawiczu, tradycyjnie, jak co roku, złożyli wiązankę kwiatów.

Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym dotyczyła ustalenia listy zadań, na które Gmina Rawicz będzie ubiegała sie o środki z programów operacyjnych (PO), Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Takie listy zażyczył sobie Urząd Marszałkowski, głównie, jak się domyślają samorządowcy po to, by ustalić globalne potrzeby samorządów Wielkopolski. Listy te samorządy miały przesłać do 15 sierpnia.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego Urząd Miejski Gminy Rawicz, Zarząd Koła Nr 4 Byłych Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego w Rawiczu i Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Rawiczu zorganizowały na strzelnicy Bractwa Kurkowego zawody strzeleckie.

W Urzędzie Miasta i Gminy Miejska Górka odbyła się cykliczna narada burmistrzów poświęcona przygotowaniom listy zadań inwestycyjnych, na które samorządy gminne powiatu rawickiego zamierzają ubiegać się o środki unijne.

Oprócz poprawienia nawierzchni oraz wykonania infrastruktury podziemnej w ul. Mickiewicza, odwodnienie terenów Szkoły Podstawowej Nr 1 jest głównym celem przebudowy drogi na ul. Mickiewicza.