W rocznicę zbrojnej napaści, dokonanej w dniu 17 września 1939 przez ZSRR bez wypowiedzenia wojny na Polskę, prowadzącą wojnę z niemiecką III Rzeszą podczas II wojny światowej, zostały złożone kwiaty przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

W sali portretowej Ratusza o godz. 10.00 w Rawiczu komisja w składzie: Jan Mielcarek – Departament Środowiska, Janusz Sowiński - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego konsultowała się w sprawie wniosków złożonych przez Gminę Rawicz w konkursie o dofinansowanie działań proekologicznych i prokulturowych w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich.

W trzydniowym XIV Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Juniorów im. Stanisława Pietraszka wzięły udział reprezentacje WKS Śląsk Wrocław, Astorii Bydgoszcz, Anwilu Włocławek, Turów Zgorzelec, MKS Gwardii Wrocław i RKKS Rawi Rawicz.

W Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, na zaproszenie Forum Rawickiej Prawicy, odbyło się spotkanie w sprawie planowanej przez FRP akcji protestacyjnej przeciwko, jak się wyrazili członkowie Forum: brakowi postępu prac przy realizacji trasy ekspresowej S-5. Na spotkanie przyszło trzech działaczy Forum, trzech obserwatorów i dwóch reprezentantów mediów. W spotkaniu uczestniczył burmistrz i zastępca burmistrza.

W 68. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, składana jest przez przedstawicieli samorządu Gminy Rawicz wiązanka kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym owe wrześniowe dni w Rawiczu.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej strzelali z pistoletu o tytuł mistrza oraz z kbks o tytuł księcia żniwnego. W Bractwie Kurkowym, dla którego strzelanie żniwne jest drugim co do ważności turniejem w roku, także walczono o zwycięstwo w strzelaniu z pistoletu i do tarczy króla żniwnego.