W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz odbyła się XII sesja Rady Miejskiej.
Rada przyjęła szereg uchwał, są one
dostępne (albo będą zamieszczone wtedy, gdy się staną prawomocne) na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Rawicz.

Z okazji „Dnia Pamięci” Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu zorganizowało w Rawiczu dla młodzieży terenową grę edukacyjną w ramach prezentacji projektu „Śladami zbrodni…”.

W Poznaniu burmistrz spotkał się z Markiem Bereżeckim, wicedyrektorem do spraw przygotowania inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby omówić realizację zadań inwestycyjnych na drogach krajowych w Gminie Rawicz.

Po zakończeniu budowy drogi na ul. Matejki w Masłowie odbył się odbiór techniczny, w którym uczestniczyli Edmund Kaszub – właściciel firmy drogowej EKA-BRUK, Wiesław Furmaniak – inspektor nadzoru, Włodzimierz Pieprzyk i Halina Wybierała – pracownicy Wydziału Inwestycyjno-Technicznego UMGR.

W Rawiczu z wizytą sentymentalną przebywała Walentyna Iwaniwna Kanwiszer, wnuczka Piotra Tichonowicza Podkowyrina, szeregowca pochowanego na rawickim cmentarzu Armii Czerwonej.

Podczas XV sesji Rady Gminy w Bojanowie tematem wiodącym była informacja o zaawansowaniu prac przygotowawczych do budowy obwodnic Rawicza, Bojanowa i Rydzyny na trasie S-5 Poznań - Wrocław.

Już po raz ostatni spotkali się członkowie Rady Osiedla w Sarnowie w kończącej się kadencji. Nowe, bowiem, wybory do rad osiedlowych odbędą się na początku listopada.

Nieoficjalne wyniki wyborów do Sejmu października 2007 r. w Gminie Rawicz, przyjęte przez Okręgową Komisję Wyborczą w Kaliszu:
- liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 24267,
- liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 12696,
- liczba głosów ważnych – 12318,
- frekwencja - 52%.

Z wizytą w Rawiczu gościł Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W tym dniu marszałek dokonywał rekonesansu na południu Wielkopolski. Do Rawicza zawitał po spotkaniu w Krotoszynie.

Na stronie Ministerstwa Transportu ukazał się KOMUNIKAT NR 120 (207) z dnia 3.10.2007 r.: "Droga ekspresowa S-5 Poznań - Wrocław na EURO 2012".
Biuro Informacji i Promocji informuje, że 3 października br. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do programu wieloletniego pod nazwą: „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008- 2012”, który został przyjęty przez rząd 25 września 2007 r.

W Szymanowie odbyło się zebranie wiejskie, na które sołtys Stanisław Robaszewski zaprosił rodziców dzieci w wieku szkolnym uczęszczające do SP nr 4 w Rawiczu, burmistrzów, Danutę Przybył - naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji oraz Teresę Józefiak - dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 4.

Adam Aleksander, przewodniczący Rady Miejskiej w urzędzie gminy spotkał się z tymi działaczami żużla, którzy nie mogli uczestniczyć 8 października Br. w uroczystości w Ratuszu.