Na sesji w dniu 28 marca br. Rada Miejska uchwaliła m.in. dwie uchwały wspierające rozwój gospodarczy gminy i walkę z bezrobociem.  Są to uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w ramach zasady de minimis oraz w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.

Firma ARCADIS Profil Sp. z o.o. projektująca obwodnice Rawicza, Bojanowa i Rydzyny przesłała do akceptacji projekt przebiegu trasy ekspresowej S5 i obwodnicy Rawicza drogi krajowej nr 36.

Logogowanie