Zarząd ROD „Zielony Fort” podsumował działalność w 2007 r. i działkowcy udzielili absolutorium zarządowi za ubiegły rok. W spotkaniu uczestniczyła Krystyna Kapnik-Wasilewska, kierownik delegatury Zarządu Okręgowego w Lesznie.

Jak co roku, w kwietniu rada gminy podsumowuje burmistrza za ubiegły rok. Procedura podejmowania decyzji o skwitowaniu, bądź nie, jest wieloetapowa i rozpoczyna się od przedstawienia radnym sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rawicz za poprzedni rok wraz z dziesięcioma załącznikami oraz sprawozdaniami z wykonania planów finansowych trzech gminnych instytucji kultury oraz SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych. To samo sprawozdanie roczne burmistrz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w celu wydania opinii.

Po raz ósmy Bractwo Kurkowe zorganizowało dla młodzieży gimnazjalnej turniej strzelecki z kbks i broni pneumatycznej. W tym roku w eliminacjach turnieju startowało 350 gimnazjalistów. W finale na strzelnicy BK wzięło udział 10 strzelców.

Kończy się w Rawiczu nabór dzieci do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2008/2009. Odpowiednie statystyki będą podane po zakończeniu naboru, gdzieś na początku maja. A ponieważ, otrzymałem kilka maili dotyczących braku miejsc w przedszkolach samorządowych, podzielę się moimi na ten temat przemyśleniami.

Czytaj więcej...

Przed meczem o mistrzostwo I ligi na stadionie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Florianowi Kapale. Odsłonięcia dokonała Danuta Kapała, żona zmarłego w ubiegłym roku żużlowca, zasłużonego także dla rawickiego czarnego sportu.

Na krytej pływalni w Rawiczu pojawił się dyrektor Tomasz Wiktor, oraz jego zastępca Adam Wojtyś z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, aby sprawdzić stan przygotowań do modernizacji basenu.

Burmistrz Rawicza zaprosił Roberta Lewandowskiego - nowo wybranego burmistrza Żmigrodu, Andrzeja Wiszowatego – głównego projektanta firmy ARCADIS i Marka Bereżeckiego – wicedyrektora poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na konsultacje w sprawie przebiegu zaprojektowanego odcinka drogi ekspresowej S-5 po terenie gminy Żmigród.

W trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II w kościele Farnym odbyła się msza święta dziękczynna za dar pontyfikatu Papieża Polaka oraz w intencji jego rychłej beatyfikacji.