W przetargu 26.11.2007 r. została wybrana spółka RAWBUD-Rawicz do budowy wodociągu w ulicach Jaśminowej, Wrzosowej, Konwaliowej, Kalinowej, Azaliowej i Lawendowej w ramach etapu IV budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo.

We wtorek 19 sierpnia 2008 r. o godz. 19.00 w Ratuszu odbył się wernisaż wystawy sztuki europejskiej.

W 87. rocznicę tragicznie zakończonej manifestacji bezrobotnych na rawickim Rynku, przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą na Ratuszu, upamiętniającą zastrzelonych 19 sierpnia 1921 r. manifestantów.

Czytaj więcej...

Delegacja samorządowców składa kwiaty pod pamiatkową tablicą

 

 Czytaj więcej...

 

Tablica upamietniająca siedmiu zastrzelonych robotników.

 

Do manifestujących latem 1921 roku bezrobotnych, domagających się od władz miejskich „pracy i chleba”, strzały oddała policja. Były to najtragiczniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Rawiczu w okresie międzywojennym. Zginęło wówczas siedmiu robotników, a siedemnastu zostało rannych. Polegli demonstranci to: Stefan Cyburski z Rawicza, Władysław Dąbrowicz z Wydaw, Franciszek Robaszyński z Piasków, Wincenty Szukalski ze Słupi Kapitulnej, Kazimierz Szwarc z Rawicza, Jan Tatarek z Zaorla i Jan Tyca z Ostój. Pochowano ich we wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym.

Relacje naocznych świadków winą za tragiczne zajścia obarczały policję, która konno próbowała rozgonić manifestację. Kiedy jeden z policjantów zaczął szablą płazować uczestników marszu, w stronę policji posypały się kamienie wyrwane z bruku. W odpowiedzi policjanci użyli karabinów.

Według ówczesnej prasy związanej z endecją, winni eskalacji napięcia byli demonstrujący, którzy pobili i próbowali rozbroić policjantów, ci zaś broniąc się użyli broni.

Po raz siódmy w Szymanowie Rada Sołecka, Kapela Rawickich Dudziarzy i Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Wisieloki” zorganizowały „Hazackie Spotkanie Kapel Ludowych im. Anny i Franciszka Brzeskotów”.

W osiemdziesiątą ósmą rocznicę kontrofensywy wojsk polskich pod Kockiem koło Warszawy, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego frontu zachodniego, w kraju odbyły się uroczystości Święta Wojska Polskiego, ustanowionego w II RP jako Święto Żołnierza rozkazem Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego z dnia 4 sierpnia 1923 r.

 

W piątek 15 sierpnia 2008 r. w Wydawach odbędą się gminne dożynki.

W trybie nadzwyczajnym została zwołana XX sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Powodem takiego trybu była konieczność zajęcia stanowisk 18 samorządów co do wzrostu kosztów wspólnego przedsięwzięcia: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie otwartego przetargu na zadanie: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”.