Termin odbycia XXI sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz w połowie miesiąca, a nie jak tradycyjnie pod jego koniec, był zdeterminowany koniecznością zajęcia przez Radę do połowy miesiąca stanowiska w sprawie wniosków o warunki zabudowy na budowę domów jednorodzinnych na obszarze, który w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz” stanowi tereny ogrodów działkowych.

W Ratuszu odbyło się spotkanie członków i podopiecznych rawickiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji „Dnia Weterana”, obchodzonego w rocznicę wybuchu II wojny światowej.