Czytaj więcej...

Głównym punktem obrad listopadowej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz była debata mieszkaniowa. Podczas sesji Antoni Radojewski, dyrektor ZUK omówił zasady gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie.

W Domu Kultury odbył się doroczny bal z okazji Dnia Honorowego Dawcy Krwi. Jak co roku organizatorkami balu były Anna Wolsztyniak, przewodnicząca Klubu Honorowych Dawców Krwi, Janina Demut i Stefania Dąbrowska, szefowe Zarządu Rejonowego PCK w Rawiczu.

Od listopada komisja składająca się z pracownika ZWiK i UMGR (kontrolujący posiadają odpowiednie pełnomocnictwa), rozpoczęła kontrolę posesji pod względem realizacji zapisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej Regulaminu utrzymania czystości w Gminie Rawicz.

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Kaczkowo-Korzeńsko i obwodnicy Rawicza drogi krajowej nr 36.

W „Życiu Rawicza” z 14 listopada br. Kacper Kwiatkowski w artykule pt. „Falstart?”, komentując komunikat Piotra Domanieckiego, przewodniczącego Powiatowej Rady SLD, przy okazji skrytykował burmistrza.

O godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz burmistrz zwołał sztab antykryzysowy w związku z informacją od służb technicznych o tym, że budynek uszkodzony w pożarze przy ul. Wojska Polskiego i Kościuszki nie nadaje się do zamieszkania.

Do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz wpłynęło Postanowienie Ministra Środowiska (DONOOŚ-177D/donoś-1696/2008/ŁK) w sprawie uzgodnienia dotyczącego „budowy drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odcinek: obwodnica Bojanowa i Rawicza w ciągu drogi krajowej S-5 wraz z budową obwodnicy Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36, w obrebie województwa wielkopolskiego”.

Czytaj więcej...

W godzinach popołudniowych ok. 16.45 na poddaszu budynku narożnego przy ul. Wojska Polskiego oraz T. Kościuszki wybuchł pożar. Na szczęście nikt z lokatorów w pożarze nie odniósł obrażeń, jednej osobie udzielono pomocy medycznej.

W siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu Powiatowy Sztab Reagowania Kryzysowego zorganizował ćwiczenia, w których udział wzięły wszystkie powiatowe służby - weterynaryjna, policja, PSP oraz wszystkie Gminne Zespoły Reagowania Kryzysowego z powiatu rawickiego. W roli gości byli obserwatorzy reprezentujący służby z ościennych powiatów.