Czytaj więcej...W Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie odbyło się zebranie udziałowców tej spółki. Osiemnastu przedstawicieli samorządów podjęło uchwałę o podwyższeniu udziałów w tej spółce. Podwyższenie wynika z wcześniejszych zobowiązań.

Czytaj więcej...W gminnych placówkach odbyły się uroczystości kończące rok szkolny 2008/2009. W Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza, pewnie tak, jak i w innych, najlepsi uczniowie ostatnich klas szóstych wraz z rodzicami odbierali świadectwa „z paskiem”.

Czytaj więcej...Koniec roku szkolnego skłania do różnych podsumowań w placówkach szkolnych. Modne niegdyś oficjalne rankingi szkół tworzone przez kuratoria w oparciu o egzaminacyjne wyniki uczniów są obecnie zabronione. Poszczególne szkoły mogą teraz swój wynik porównywać do średniej krajowej, w województwie, czy powiecie.

Czytaj więcej...Na strzelnicy w Rawiczu członkowie Bractw Kurkowych Okręgu Leszczyńskiego brali udział w dorocznym turnieju strzeleckim o tytuł króla kurkowego Okręgu Leszczyńskiego KBS RP.

Czytaj więcej...Kanalizacja deszczowa na ul. Czeladniczej powstanie dlatego, że jeden z właścicieli gruntów w Sierakowie na etapie projektowania odcinka ulicy Leśnej (łącznika od ul. Simoniego do ul. Leśnej) sprzeciwił się na odprowadzanie wód opadowych do rowu biegnącego przez jego łąkę.

Czytaj więcej...W świetlicy w Zielonej Wsi odbyła się narada sołtysów z Hazów w sprawie remontu dróg. Jako, że główne ulice w Sikorzynie, Stwolnie, Zielonej Wsi, Wydawach i Zawadach to drogi powiatowe, w spotkaniu uczestniczył Zdzisław Maćkowiak, starosta rawicki i Henryk Lipowczyk, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych.

Czytaj więcej...Pod koniec maja w Rawiczu powstał Komitet Organizacyjny Obchodów 20. Rocznicy Pierwszych Wolnych Wyborów. Utworzyły go działające w Rawiczu organizacje polityczne – zarządy powiatowe: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz NSZZ Solidarność.

Czytaj więcej...W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, na którym dyskutowano o tym, czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ) może pomóc znaleźć inwestora w miejsce likwidowanego zakładu SEWS.

Czytaj więcej...Na cotygodniowym spotkaniu z redaktorami burmistrz poinformował o wydarzeniach ostatniego tygodnia i odniósł się do niektórych informacji zamieszczonych na stronach internetowych portali lokalnych mediów.