Czytaj więcej...Trwa budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych pomiędzy Rawiczem i Sarnową w ramach wspólnego programu ”Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”, w którym udział bierze 18 gmin.

Odpowiedzi na pytania zawarte w relacji, jaką zamieścił Kacper Kwiatkowski, redaktor naczelny „Życia Rawicza” w numerze 39. tego tygodnika z 25 września 2009 r. pt. „Co 6 mieszkaniec powiatu nie wytwarza śmieci?”, po spotkaniu w starostwie Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Rawickiego.

Czytaj więcej...Mieszkańcy Dębna Polskiego uczestniczący w zebraniu wiejskim zdecydowali, że pieniądze z funduszu sołeckiego w 2010 roku wykorzystają na zakup kostki brukowej i ułożenie jej stadionie, na placu koło figury w centrum wsi oraz na placu przy ul. Rawicka-Szymanowska.

Czytaj więcej...Burmistrz poinformował redaktorów, że na naradzie z naczelnikami wydziałów Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz zapadła decyzja o przygotowaniu na październikową sesję Rady Miejskiej uchwały, która pozwoli z gminnego budżetu przeznaczyć pieniądze na zakup parkomatów.

Czytaj więcej...Pierwsze powakacyjne spotkanie z dziennikarzami lokalnych mediów poświęcone było wydarzeniom, jakie miały miejsce w Gminie Rawicz od połowy sierpnia. Ponadto burmistrz przedstawił stan zaawansowania ważniejszych inwestycji.