Czytaj więcej...W Domu Kultury odbyło się spotkanie prezesów jednostek OSP z powiatu rawickiego podsumowujące akcje usuwania szkód powstałych w wyniku nawałnic, które siały zniszczenie 22 i 23 lipca br. w całym pasie gmin powiatów południowo-zachodniej Wielkopolski.

Czytaj więcej...Już po raz drugi w tym roku Urząd Stanu Cywilnego zorganizował w Ratuszu spotkanie małżonków, którzy obchodzili jubileusz 50-lecia małżeństwa. Z okazji tego jubileuszu Prezydent RP nadaje obu małżonkom Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie*.

Czytaj więcej...W Gminnym Centrum Informacji Krzysztof Kaszuba, dyr. poznańskiego oddziału firmy Vulcan spotkał się z kadrą „Wirtualnej Szkoły Gminnej”.

Czytaj więcej...W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji odbyło się spotkanie burmistrza z dyrektorem, księgową i przedstawicielami załogi – rady pracowniczej i związków zawodowych. Tematem spotkania było omówienie wniosków wynikających z opracowania „Analiza finansowa skutków przekształcenia ZWiKw spółkę prawa handlowego”, którą gmina zleciła Biuru Zamówień Publicznych „BZP” w Lesznie.

Czytaj więcej...W Urzędzie Marszałkowskim burmistrz T. Pawłowski i skarbnik gminy Mirosława Górecka podpisali umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Przy podpisywaniu umowy ze strony UM obecny był Jacek Wieja, zastępca dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich DOW i Alicja Ludwiczak z Oddziału Wdrażania.

Czytaj więcej...Na stadionie OSiR przy ul. Grota Roweckiego został uroczyście oddany do użytku obiekt sportowy, na którym można wykonywać rzuty młotem lub dyskiem. Honorowymi gośćmi Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kadet” byli Anita Włodarczyk, tegoroczna mistrzyni i rekordzistka świata z Berlina oraz Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski z Sydnej w rzucie młotem.

Czytaj więcej...15 i 16 października starostwo powiatowe przeprowadziło ćwiczenia obronne. 15 października w Rawiczu przeprowadzona została akcja kurierska, zaś dnia następnego w Pakosławiu ćwiczono zachowania poszczególnych służb powiatu i gmin na wypadek skażenia wody pitnej w stacji, zasilającej niektóre wioski w jednej z gmin powiatu rawickiego.

Czytaj więcej...Przed południem w piątek 16 października uczniowie rawickich szkół mieli przebiec trasę drugiego Rawickiego Masowego Biegu Plantami Jana Pawła II. Z uwagi na niesprzyjającą aurę bieg się nie odbył i uczniowie rawickich szkół spędzili czas w kościele Farnym na wspólnej modlitwie i słuchając anegdot związanych z życiem Karola Wojtyły i występów chóru dziecięcego z akompaniamentem w wykonaniu braci franciszkanów z pobliskiego klasztoru na Goruszkach dla upamiętnienia 31. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Czytaj więcej...Na boisku Szkoły Podstawowej nr 5 w Sarnowie powstało Miasteczko Ruchu Drogowego. Urządzenia techniczne i oznakowanie dostarczył Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie. Koszty wybudowania miasteczka sfinansował Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Czytaj więcej...Na spotkaniu z przedstawicielami mediów burmistrz poinformował o kontrolach zewnętrznych, jakie były w ostatnich dniach przeprowadzone w Urzędzie Miejskim i w innych jednostkach samorządu Gminy Rawicz.

Czytaj więcej...W październiku Muzeum Ziemi Rawickiej prezentuje wystawę obrazów Zdzisława Szmidta. Pochodzą one z kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku oraz ze zbiorów prywatnych.

Czytaj więcej...W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie możliwości pozyskania środków na pokrycie strat spowodowanych lipcową wichurą urzędnicy UMGR i OPS dokumentowali już raz zinwentaryzowane straty na prywatnych posesjach zgłoszone podczas lipcowego szacowania szkód.