Czytaj więcej...W Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się środowiskowe zebranie rejestracyjne członków, na którym wybrano delegatów na walne zebranie Cechu. Podobne zebrania odbyły się wcześniej w innych gminach naszego powiatu.

W piątek 20 listopada do Urzędu MGR wpłynęło pismo podpisane przez wicestarostę informujące o tym, że starostwo zamierza 11 grudnia zorganizować „Galę Społeczno–Gospodarczą Powiatu Rawickiego”.

Czytaj więcej...Na cyklicznym spotkaniu z redaktorami mediów lokalnych burmistrz poinformował o wspólnym posiedzeniu radnych w sprawie omówienia analizy dotyczącej skutków ewentualnego przekształcenia ZWiK w spółkę prawa handlowego, o inwestycjach w toku i o pomyśle rawickiego starostwa zorganizowania "Gali Społeczno-Gospodarczej Powiatu Rawickiego".

Czytaj więcej...Dobiegła końca budowa ronda na ul. Poznańskiej w Rawiczu. Kosztem około 3,5 mln zł Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. wybudowało rondo na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Przyjemskiego i ul. Ogrodniczą oraz wcześniej przebudowało skrzyżowanie na ul. Rzemieślniczej. Rondo z krzyżówką na ul. Rzemieślniczej połączone zostało chodnikiem ze ścieżką rowerową. Ponadto położono nową nawierzchnię na drodze krajowej nr 5 na odcinku 640 m od Białego Orła w kierunku do ul. Rzemieślniczej. Tym samym skończyły się wielomiesięczne utrudnienia w ruchu tranzytowym Poznań-Wrocław.

Czytaj więcej...Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie (MZO) poinformował, że z dniem 1 stycznia 2010 roku zostaną otwarte dwie stacje przeładunkowe odpadów komunalnych w Goli koło Gostynia i w Rawiczu oraz kompostownia odpadów zielonych w Koszanowie współpracujące z centralnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, które są częścią międzygminnego kompleksowego systemu gospodarki odpadami, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, pn.: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.

Czytaj więcej...Wspólne spotkanie radnych wszystkich komisji Rady MGR poświęcone było informacji na temat skutków ewentualnego przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w spółkę prawa handlowego.

Czytaj więcej...Na cotygodniowej konferencji z redaktorami mediów lokalnych Tadeusz Pawłowski i Piotr Domaniecki informowali o najważniejszych przedsięwzięciach samorządu i zdarzeniach, jakie miały miejsce w minionym tygodniu.

Czytaj więcej...Obchody 91. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP. Mszę odprawiali w koncelebrze ks. dr Marian Grzegorowski - dziekan rawickiego dekanatu, ks. kan. Józef Podemski - proboszcz fary i ks. Krzysztof Skowroński – proboszcz parafii św. A. Boboli. Patriotyczną homilię wygłosił ks. dziekan, który wskazywał na analogie pomiędzy rokiem 1918, gdy Polska odzyskała niepodległość po zaborach i 1989 rokiem, gdy Polska stała się suwerenna.

 

Czytaj więcej...Konsorcjum „Michalski” w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski i Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. z.o.o. w Lesznie realizuje budowę boisk sportowych oraz adaptację istniejącego budynku na zaplecze sanitarno – szatniowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu w ramach programu „Orlik-2012”.

Czytaj więcej...Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z.o.o. zmierza ku końcowi z budową ronda na drodze krajowej nr 5 na ul. Poznańskiej. Widoczny jest już zarys wszystkich rozjazdów i pasów drogowych. Z ważniejszych robót do zakończenia pozostało jeszcze położenie asfaltowej nakładki ścieralnej.