Czytaj więcej...Na spotkaniu z redaktorami mediów lokalnych burmistrz T. Pawłowski przedstawił opinie poszczególnych komisji Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie projektu budżetu na 2010 rok. Zgodnie z tymi opiniami liderzy ugrupowań opozycyjnych w Radzie MG Rawicz chcą w budżecie Gminy Rawicz na 2010 rok znacznie powiększyć wydatki socjalne kosztem zmniejszenia tych wydatków inwestycyjnych, które według projektu budżetu przedstawionego przez burmistrza na 2010 rok miały być szansą na rozwój gospodarczy Rawicza.

Czytaj więcej...Dzieci i młodzież korzystająca z zajęć w sześciu świetlicach Ośrodka Wsparcia została zaproszona do sali Widowiskowej Domu Kultury gdzie Ewa Kochan, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia przygotowała wieczór wigilijny.

Czytaj więcej...W sali „Santana” w Izbicach na podsumowującym rok spotkaniu, zorganizowanym przez Mieczysława Ptaszyńskiego, prezesa OSP Izbice opłatkiem łamali się prezesi i komendanci jednostek OSP Gminy Rawicz.

Czytaj więcej...W Ratuszu odbyło się podsumowanie 16. edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży - "Mój świat, moje marzenia" - RAWICZ 2009, którego głównym organizatorem jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. W tym roku udział wzięli młodzi plastycy z 35. placówek, którzy nadesłali do oceny 684 prace.

Czytaj więcej...Szkolny Związek Sportowy, działający w gminach powiatu rawickiego, na spotkaniu animatorów sportu w Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, podsumował działalność. Maciej Szymkowiak, przewodniczący SZS przedstawił osiągnięte wyniki w poszczególnych kategoriach szkół.

Czytaj więcej...W kinie „Promień” odbyło się spotkanie z dyrektorami poznańskiego Oddziału GDDKiA, na którym poinformowali o aktualnej sytuacji w związku z zamiarami budowy odcinka drogi ekspresowej S-5 i obwodnicy drogi krajowej nr 36 na terenie gminy Rawicz oraz o zamierzeniach w sprawie dalszego remontu odcinka drogi krajowej nr 5.

Czytaj więcej...Zespół folklorystyczny „Wisieloki” z Szymanowa obchodził 35-lecie istnienia. Z tej okazji w Domu Kultury odbył się występ członków zespołu tych, którzy obecnie są członkami, a także wystąpili dawni i najstarsi członkowie zespołu.

Czytaj więcej...Na sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Sarnowie nauczyciele szkoły, przedszkolanki Przedszkola nr 4 w Sarnowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Sarenka” zorganizowali dla dzieci imprezę z udziałem Świętego Mikołaja.

Czytaj więcej...Do końca roku zostanie wybudowana ścieżka rowerowa do Sarnowy i rowarzyści będą mogli przejechać rowerem od ul. Poznańskiej do ul. Paderewskiego bez ryzykowania potrącenia przez auta na drodze krajowej nr 36.