Czytaj więcej...W siedzibie Rawickiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło się zebranie, na którym płk rez. Franciszek Walkowiak poinformował o wynikach krajowego zjazdu organizacji. Ustalono na nim, że stowarzyszenie będzie nosiło nazwę Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej...Na zebraniu wiejskim w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2011 r. mieszkańcy Sarnówki większość środków przeznaczyli na zakup modułu namiotu o wymiarach 5m na 10 m, który ma im służyć do organizacji imprez.

Czytaj więcej...Na cotygodniowym spotkaniu z dziennikarzami lokalnych mediów Julita Augustyniak z GCIiDS poinformowała o zakończonych i aktualnie prowadzonych gminnych inwestycjach.

Czytaj więcej...Mieszkańcy Izbic na zebranu w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2011 r. zdecydowali, że większość środków przeznaczą na doprowadzenie do użytku boiska znajdującego się po środku wsi.

Czytaj więcej...Większa część zebrania w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2011 r. zdominowana była dyskusją nad stanem dróg w sołectwie. Zebrani uznali, że kwota funduszu sołeckiego nie pozwoli na podjęcie się remontu jakiegoś wybranego odcinka drogi, więc skupili się na sprawie remontu świetlicy w Żylicach.

Czytaj więcej...W Domu Działkowca w ROD „Zielony Fort” obradowali prezesi ogrodów działkowych z powiatu rawickiego. Przewodniczył obradom Grzegorz Goździk, wybrany przewodniczącym Kolegium Prezesów na poprzednim zebraniu.

Czytaj więcej...Trwają jeszcze roboty budowlane na ulicy Ogrodniczej i Zimowej. Zostały jeszcze do zakończenia prace na wylotach tych ulic. Potem zostanie jeszcze położenie warstwy wierzchniej asfaltu na całej długości wybudowanych ulic.

Czytaj więcej...W rawickim magistracie spotkali się przedstawiciele samorządów powiatu rawickiego i więksi odbiorcy energii elektrycznej instytucji samorządowych z przedstawicielami spółki „Creo Consulting” w sprawie utworzenia tzw. „grupy zamówieniowej”, która mogłaby być większym partnerem dla zakładów energetycznych dostarczających prąd.

Czytaj więcej...Nieszkańcy na zebraniu w Sierakowie w sprawie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w 2011 r. zdecydowali, że większość pieniędzy przeznaczą na przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gruntowej na ul. Wzgórze.

Czytaj więcej...Na zebraniu w Łaszczynie w sprawie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w 2011 r. zebrani mieszkańcy zdecydowali, że większość pieniędzy przeznaczą na przygotowanie terenu pod plac zabaw.

Czytaj więcej...W sali sesyjnej Ratusza odbyło się zebranie sympatyków Porozumienia Samorządowego, a wśród nich byli ci, którzy będą kandydować do różnych szczebli samorządów z listy tego ugrupowania. Zebraniu przewodniczył Piotr Domaniecki, szef sztabu wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienia Samorządowego.

Czytaj więcej...W Zielonej Wsi zebrani w sprawie rozdysponowania pieniędzy z funduszu sołeckiego w 2011, najpierw generalnie ponarzekali na stan drogi powiatowej biegnącej przez Zieloną Wieś i Wydawy, a potem dyskusja rozgorzała na temat, którą z dróg gminnych utwardzać.

Czytaj więcej...Dla Floriana Zawiei, sołtysa Sikorzyna od lat problem z zalewaniem przez rzekę okolicznych pól i łąk jest najważniejszą sprawą do załatwienia. Stąd też na spotkaniu z mieszkańcami swojej wsi mógł podzielić się informacją o tym, że WZMiUW w Lesznie przystąpi jeszcze w tym roku do przebudowy wału po stronie wschodniej, od strony wsi, na rzece Dąbroczni.

Czytaj więcej...W Zielonej Wsi trwa remont sali Szkoły Podstawowej. Środki na przebudowę w znacznej części pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Remont świetlic Wiejskich w Słupi Kapitulnej i Zielonej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Czytaj więcej...W notariacie starostowie podpisali z burmistrzem akt notarialny przenoszący nieodpłatnie własność gruntu. Gmina podarowała powiatowi działkę gruntu przy ul. Młyńskiej w Rawiczu na poszerzenie terenów Zespołu Szkół Zawodowych.

Czytaj więcej...Gmina Rawicz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach” do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej...Franciszek Halec, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie spotkał się u burmistrza z sołtysami wsi leżących wzdłuż Dabroczni. Poinformował, że Urząd Marszałkowski przeznaczył około 1,5 ml zł na przebudowę wałów na odcinku Dąbroczni płynącej przez gminę Rawicz.