Czytaj więcej...W tych wyborach po raz pierwszy od 20 lat działalności samorządu terytorialnego zmienione zostały godziny otwarcia lokali wyborczych. Czynne były od godziny 8.00 do godz. 22.00.

Czytaj więcej...We wczesnych godzinach porannych w niedzielę 21 listopada Zakład Wodociągów i Kanalizacji poinformował Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, że w Rawiczu na ul. Spokojnej nastąpiła awaria magistrali wodnej. Od tego momentu została odcięta woda płynąca ze Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu do Rawicza.

Czytaj więcej...Dobiegła kadencja władz Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Rawiczu. W świetlicy Zakładu Karnego odbył się powiatowy zjazd delegatów LOK, na którym wybrano nowe władze.

Czytaj więcej...Czteroosobowy zespół specjalistów z WFOŚiGW w Poznaniu rozpoczął w Urzędzie MGR kontrolę dotyczącą realizacji budowy kanalizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rozwiązywanie gospodarki wodno - ściekowej podrawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo” współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności.

Czytaj więcej...W Masłowie na ul. Działkowej firma „Rawbud” buduje kanalizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rozwiązywanie gospodarki wodno - ściekowej podrawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo” współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu 3 listopada br. dokonał rutynowej, okresowej kontroli jakości ścieków zrzucanych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Rawiczu. Wyniki pomiaru są niepokojące. W podstawowych zmierzonych parametrach są wielokrotne przekroczenia świadczące o tym, że podczyszczalnia OSM, mimo półrocznego już rozruchu, nie uzyskuje właściwych parametrów.

Czytaj więcej...W 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uroczystości w Rawiczu rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP. Mszę odprawił ks. kanonik Józef Podemski, proboszcz fary w koncelebrze z ks. Krzysztofem Skowrońskim, dziekanem rawickiego dekanatu i ks. dr. Marianem Grzegorowskim, proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Sarnowie. Homilię o patriotyzmie wygłosił ks. J. Podemski.

Czytaj więcej...W Domu Strażaka w Zielonej Wsi Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z wolontariuszami zorganizował dla mieszkańców okolicznych wsi Hazacki Dzień Seniora. Przybyła na tę imprezę wyjątkowo liczna rzesza uczestników tak, że sala na piętrze pękała w szwach.

Czytaj więcej...Przez dwa dni w Domu Kultury w Rawiczu stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza wystawiało różne ptaki ozdobne, króliki, kury, gołębie różnych ras. Na wystawie swoje zwierzęta prezentowali hodowcy z okręgów: wrocławskiego, zielonogórskiego, gorzowskiego i poznańskiego.

Czytaj więcej...Prace przy budowie kanalizacji w Masłowie przeniosły się na ul. Działkową. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Masłowie i Szymanowie jest największą, jak do tej pory inwestycją realizowaną przez gminę – tego typu inwestycje są dla naszego samorządu niezbędne, bo kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jest jednym z priorytetowych zadań własnych gminy.

Czytaj więcej...Na kolejne spotkanie zespołu do spraw promocji Plant Jana Pawła II zastępca burmistrza zaprosił przedstawicieli Zakładu Karnego w Rawiczu. Dyrekcja Zakładu Karnego wyszła z propozycją podpisania porozumienia, w zakresie działań związanych z readaptacją społeczną skazanych w ramach "Strategii działań i priorytetów uspołeczniania wykonywania kary pozbawienia wolności".

Czytaj więcej...W Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ppłk dypl. Andrzej Stenka, komendant WKU w Lesznie i mjr Sławomir Świątek, zastępca komendanta WKU rozmawiali z burmistrzem na temat rekrutacji do Narodowych Sił Rezerwowych.

Czytaj więcej...Adam Aleksander, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz w Ratuszu zorganizował uroczyste zakończenie funkcjonowania Rady V kadencji. Radnym wręczył pamiątkowe tablo wraz z podziękowaniami za działalność w Radzie.