Czytaj więcej...

Najważniejszym momentem naszej polskiej wieczerzy wigilijnej jest składanie sobie życzeń i dzielenie się opłatkiem. To kilka chwil pełnych radości, wzruszeń i miłości.

Czytaj więcej...Jak co roku z okazji świąt Bożego Narodzenia, delegacja radnych powiatowych i gminnych Porozumienia Samorządowego gościła w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...Podczas cyklicznego spotkania burmistrzów z redaktorami mediów Julita Augustyniak z GCI poinformowała o ostatnich wydarzeniach związanych działalnością samorządu w końcówce roku.

Czytaj więcej...Tradycyjnie w końcówce roku dyrektorzy gminnych szkół, placówek oświatowych, zdrowia, kulturalnych i sportowych oraz OPS spotykają się z panią naczelnik wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, zastępcą burmistrza i burmistrzem na podsumowaniu mijającego roku.

Czytaj więcej...Cykliczna narada sołtysów miała być poświęcona pracom przy budowie wałów na Dabroczni. Jednak zaproszony na naradę Franciszek Halec, dyrektor leszczyńskiego oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych nie przybył na spotkanie, bo dwa dni wcześniej podczas wizytacji robót pękł pod nim zbyt kruchy lód i dyrektor zamoczył się w tej rzece. A potem, oczywiście rozchorował się.

Czytaj więcej...Właściciel firmy „POL-DRÓG Kościan” Sp. z o.o. i właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo – Budowlanego INFRAKOM Sp. z o.o. z Wolsztyna w Urzędzie MGR spotkali się z burmistrzem i szefami wydziału Inwestycyjno-Technicznego w sprawie nie zakończonej w terminie budowy ul. Konopnickiej.

Czytaj więcej...Na spotkaniu Rady Osiedla Stare Miasto omawiane były plany inwestycyjne na najbliższe lata. Burmistrz przypomniał, że w 2011 r. jest planowana przebudowa ul. Staszica w Rawiczu za 220.000 zł i na to zadanie jest dokumentacja.

Czytaj więcej...Dr Jan Ermanowicz, przedstawiciel Pracowni Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku rozmawiał z burmistrzami na temat tworzenia niepublicznych placówek oświatowych i wychowawczych, proponując wykonanie w gminie Rawicz badania społecznej akceptacji tej formy zarządzania szkołami i przedszkolami.

Czytaj więcej...W rawickim starostwie odbyła się pierwsza po wyborach samorządowych narada starosty, burmistrzów i wójta. Włodarze gmin i powiatu wyrazili chęć kontynuowania cyklicznych narad, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich kadencjach. Ustalono, że gospodarzami następnych spotkań będą kolejno burmistrzowie: Rawicza, Bojanowa, Miejskiej Górki, Jutrosina i Pakosławia.

Czytaj więcej...We wtorek odbyło się drugie z cyklu spotkań burmistrza i naczelników wydziałów z radnymi. Dyskusja z radnymi Klubu Porozumienia Samorządowego dotyczyła bardziej tego, jak do realizacji programu wyborczego PS, przełożonego na projekt budżetu na 2011 r., przekonać radnych pozostałych klubów.

Czytaj więcej...Działacze hazackich wsi, którzy uczestniczyli w programie aktywności lokalnej, prowadzonym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowali imprezę pt. „Partnerska Choinka” ubierając choinkę przed Szkołą Podstawową w Zielonej Wsi.

Czytaj więcej...Zgodnie z propozycją burmistrza, złożoną na ostatniej sesji Rady MGR, w poniedziałek odbyły się pierwsze rozmowy dwustronne, w których z jednej strony wzięli udział radni z Klubu Samorządowej Akcji Wyborczej z liderem Grzegorzem Kubikiem, a z drugiej – burmistrzowie i kierownicy wydziałów.

Czytaj więcej...Pierwsze po wyborach spotkanie z dziennikarzami prowadziła Julita Augustyniak z Gminnego Centrum Informacji. Poinformowała o trwających w gminie pracach inwestycyjnych i planowanych działaniach stowarzyszeń.

Czytaj więcej...Minęło dziesięć lat od czasu, gdy Piotr Piotrowicz szef Południowej Oficyny Wydawniczej z Jarocina przejął od Łukasza Aleksandra redakcję wydającą stworzony w 1997 r. przez Zygmunta Musielaka tygodnik „Obserwator Rawicki”. Po przejęciu przez Południową Oficynę Wydawniczą tygodnik zmienił nazwę i już od dziesięciu lat ukazuje się pod tytułem „Życie Rawicza”.

Czytaj więcej...Mimo zapewnień złożonych burmistrzowi 20 października br. przez kierownictwo konsorcjum, składające się z firmy „POL-DRÓG Kościan” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Usługowo – Budowlanego INFRAKOM Sp. z o.o. z Wolsztyna, że budowa drogi na ul. Konopnickiej zostanie skończona w terminie, to wykonawcy jednak nie wywiązali się z zobowiązań.