Czytaj więcej...W komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu odbyło się spotkanie mające na celu wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządów Żmigrodu i Rawicza o sytuacji po zimowych podtopieniach.

Czytaj więcej...Około stu samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu wzięło udział w konferencji kończącej projekt „Wyprzedzić Zmianę - wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Wielkopolsce i jej subregionach”.

Czytaj więcej...W świetlicy Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze mieszkańców Sierakowa, na którym dokonano wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Czytaj więcej...Samorząd powiatu rawickiego dokonał oficjalnego oddania do użytku sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym. Jest to kolejny w naszym mieście znaczący obiekt sportowy, boisko na sali ma wymiary 40x20, a widownia pomieści 150 osób, który w znacznym stopniu ułatwi młodzieży dostęp do uprawiania wielu dyscyplin sportowych w odpowiednich warunkach.

Czytaj więcej...Kazimierz Zachaś, sołtys Łaszczyna od 1988 r. nie chciał kandydować na tę funkcję po raz ósmy. Po odczytaniu sprawozdania z realizacji zadań w minionej kadencji oświadczył, że już nie będzie kolejny raz ubiegał się o funkcję sołtysa. Obecni podziękowali sołtysowi oklaskami za jego pracę.

Czytaj więcej...W Dębnie Polskim odbyły się wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 127 mieszkańców. Takiej frekwencji na zebraniu wiejskim w Dębnie Polskim nie było nigdy wcześniej. Na zebranie przyszło wielu młodych mieszkańców Dębna Polskiego.

Czytaj więcej...Z burmistrzem spotkał się przedstawiciel Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, który zaproponował zorganizowanie turystycznej wycieczki kolejowej „Kilof - Pociągiem w Sudety”.