Czytaj więcej...Po raz już siódmy w sali sesyjnej Urzędu odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych, potwierdzających uzyskanie rocznego stypendium sportowego przez 30 wyróżniających się w nauce i osiągających dobre wyniki sportowe uczniów szkół Gminy Rawicz.

Czytaj więcej...W Dziennym Domu Pomocy Społecznej na tradycyjnym wielkanocnym śniadaniu spotkali się seniorzy, którzy biorą udział w codziennych zajęciach integracyjnych oraz korzystają z posiłków.

Czytaj więcej...Na konferencji poświęconej głównie programowi imprez związanych z biegiem 24-godzinnym w ramach promocji plant, Julita Augustyniak przedstawiła także informację o bieżących sprawach, jakie są rozwiązywane w urzędzie gminy.

Czytaj więcej...Po raz szósty Towarzystwo Przyjaciół Rawicza zorganizowało Międzyszkolną Konferencję „Kocham Moje Miasto”. Tym razem konferencja była zatytułowana „Patroni rawickich ulic”.

Czytaj więcej...W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przy tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni stalinowskiej na murze sarnowskiego Ratusza, radna Katarzyna Kociemba i radny Tomasz Organistka wspólnie z burmistrzem, w imieniu gminnego samorządu złożyli wiązankę kwiatów.

Czytaj więcej...Kwiecień jest miesiącem pamięci narodowej i w tym też czasie w Rawiczu odbywa się wiele uroczystości patriotycznych. W poniedziałek 11 kwietnia do Rawicza zjechali się członkowie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1945-1956, nazywani też żołnierzami II konspiracji.

Czytaj więcej...Nauczyciele z czterech krajów Unii Europejskiej: Niemiec, Hiszpanii, Finlandii, Irlandii, reprezentujący szkoły, które w raz ze Szkołą Podstawową nr 4 w Rawiczu biorą udział w projekcie "Uczenie się przez całe życie" finansowanym z funduszu Comenius, spotkali się z burmistrzem w Ratuszu.

Czytaj więcej...W Urzędzie MGR odbyło się szkolenie dotyczące udzielania absolutorium, prowadzone przez Teresę Juszczyńską, wieloletnią prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, a obecnie konsultantkę WOKISS. W szkoleniu udział wzięli radni, zwłaszcza Komisji Rewizyjnej Rady MGR i urzędnicy odpowiedzialni za tworzenie i rozliczanie budżetu.

Czytaj więcej...Burmistrz zaprosił właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Ceglanej na spotkanie do Urzędu, aby pokazać koncepcję przebudowy tej drogi i poznać opinie właścicieli gruntów na temat rozwiązań komunikacyjnych na tej ulicy.

Czytaj więcej...Po sesji, na której zastopowano rozpoczętą procedurę przekształceń przedszkoli, wiceburmistrz Piotr Domaniecki i naczelnik Wydziału Edukacji Danuta Przybył spotkali się z dyrektorami placówek oświatowych.