Czytaj więcej...Trwają jeszcze roboty na budowie kanalizacji w Masłowie i Szymanowie. Zgodnie z pierwotną umową, budowa kanalizacji w tych miejscowościach powinna zostać zakończona 31 maja 2011 r. i ma być rozliczona do 30 listopada 2011 r. Po rozszerzeniu umowy o wykonanie dodatkowych ilości przyłączy, oraz po uwzględnieniu robót związanych z nieprzewidzianymi okolicznościami, umowę na realizację tego zadania przedłużono do 30 sierpnia 2011 r.

Czytaj więcej...W połowie czerwca, nieoficjalnie do Urzędu dotarła informacja, że prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Żmigrodzie Sp. z o.o., które realizowało I etap kanalizacji w Dębnie Polskim, złożył w sądzie rejestrowym wniosek o upadłość swojej firmy.

Czytaj więcej...Realizowana przez Hydrobudowę, firmę wchodzącą z Alpinie Bau w skład austriacko-poskiego konsorcjum budującego S5 i obwodnicę DK36, spinka magistrali wodnej na odcinku przecinającym wiadukt drogowy, który powstanie nad obecną DK 36 z Masłowa do Załęcza, poddana roboczemu ciśnieniu wody już dwukrotnie nie wytrzymała tej próby.

Czytaj więcej...Dyrektor ZWiK informuje, że na Osiedlu Sienkiewicza (ul. Władysława IV, Kmicica, Czarnieckiego, Sobieskiego) nastąpiła awaria sieci wodociągowej i 11.02.2012 r. o godz. 10.45 nastąpi odcięcie wody. Usuwanie awarii potrwa około 3 godziny.

Czytaj więcej...Niestety nowy odcinek rury poddany odpowiedniemu ciśnieniu wody o godz. 21.00 uległ rozszczelnieniu i dzisiaj odpowiedniego ciśnienia wody w sieci już nie będzie. ZWiK właśnie przełącza na rurę rezerwową i woda będzie miała ciśnienie takie, jak podczas godzin porannych.

Mimo wcześniejszych zapewnień wykonawcy przebudowy odcinka magistrali wodnej z SUW w Załęczu do Rawicza, że od dzisiejszego rana zostaną przywrócone normalne parametry wody dostarczanej do odbiorców, nadal trwają roboty na magistrali i woda do miasta płynie rezerwową nitką o obniżonym ciśnieniu.

Czytaj więcej...Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje odbiorców wody zamieszkałych w: Rawiczu, Masłowie, Załęczu, Sierakowie, Folwarku oraz Kątach, że w związku z BUDOWĄ DROGI S-5 i przebudową magistrali sieci wodociągowej biegnącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu do Rawicza, dzisiaj 27.07.2011 r. od godz. 22:00, do godz. 06:00 jutro 28.07.2011 r., nastąpi przerwa w dostawie wody.

Czytaj więcej...Na uroczystej akademii z okazji Święta Policji, która odbyła się 25.07.2011 r. w sali Portretowej rawickiego Ratusza podinspektor Tomasz Trawiński, komendant powiatowy Policji w Rawiczu wręczył nominacje na wyższe szarże.

Gmina Rawicz w tym roku otrzymała i jeszcze uzyska dodatkowe wsparcie finansowe na wydatki oświatowe. W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna" otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 54 853 zł. A na wsparcie programu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” gmina Rawicz może liczyć na kwotę dofinansowania w wysokości 396 820,80 zł. Ponadto szkoły otrzymały dofinansowanie od 6-12 tys. zł z programu „Radosna Szkoła”.

Otwarte zostały oferty na budowę kompleksu boisk sportowych wraz z adaptacją istniejącego budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Czytaj więcej...Dobiegły końca roboty drogowe na ulicach: Łabędziej, Malinowej, Wiśniowej i Morelowej w Sierakowie. To zadanie było planowane i rozpoczęte już kilka lat temu, jednak część prac została odłożona z uwagi na plany zakładu energetycznego, który wykonał sieć elektryczną.

Czytaj więcej...Tradycyjnie w okresie wakacji Zarząd Wojewódzki Ochotniczej Straży Pożarnej organizuje obóz szkoleniowy dla członków młodzieżowych drużyn w Brednnie. Tam też odbywa się uroczyste ślubowanie i pasowanie na strażaka.

Czytaj więcej...Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozpoczął działalność w gminie Rawicz. W piątek 15 lipca Zespół spotkał się w Ratuszu po raz pierwszy, żeby wstępnie omówić pracę oraz wybrać osoby funkcyjne.

Czytaj więcej...Przekazaniem placu budowy rozpoczęła się realizacja kompleksu boisk sportowych wraz z adaptacją istniejącego budynku na zaplecze sanitarno - szatniowe przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".