Czytaj więcej...Dziewięćdziesiąta trzecia rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego zgromadziła przed pomnikiem Żołnierza Polskiego (dawniej w latach międzywojennych był to pomnik Powstańców Wielkopolskich) te same osoby, co rok temu. Inna była tylko sceneria, bo w grudniu 2010 r. było biało.

Czytaj więcej...Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
____________________________C.K.Norwid

Czytaj więcej...W sali portretowej Ratusza burmistrz wręczył nagrody studentom ostatniego roku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, którzy opracowali koncepcje przebudowy rawickiego Rynku oraz koncepcje zagospodarowania rekreacyjnych terenów po poligonowych.

Stanowisko Tadeusza Pawłowskiego, burmistrza Gminy Rawicz w sprawie wystąpienia radnego Grzegorza Kubika 16 grudnia 2011 r. na XIII sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz w punkcie "Wolne głosy i wnioski", w którym radny stwierdził, że T. Pawłowski doniósł na radnego na Policję.

Czytaj więcej...Na XIII sesji Rada Gminy podjęła dwie uchwały: pierwszą – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawicz na lata 2012-2023 oraz drugą – w sprawie budżetu gminy Rawicz na 2012 rok.

Czytaj więcej...Na comiesięcznej naradzie sołtysów burmistrz przedstawił projekt budżetu na 2012 r. z omówwieniem zadań dotyczących wsi. Sołtysi dość gorąco dyskutowali na temat niechcianych prezentów, jakie przy uchwalaniu budżetu na 2012 r. zapowiedzieli zrobić sołectwom radni PO i SAW.

Czytaj więcej...Gmina zamierzając doprowadzić do końca sprawę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego cmentarza, musi pozyskać tereny zalesione w Dębnie Polskim.

Czytaj więcej...Odbiór techniczny Orlika w Zielonej Wsi ma odbyć się jeszcze przed świętami. Ale oficjalna uroczystość oddania do użytku zespołu boisk w Zielonej Wsi już chyba w tym roku się nie odbędzie.

Czytaj więcej...W świetlicy Domu Strażaka w Szymanowie zebrali się mieszkańcy ul. Szczęśliwej w sprawie stanu drogi na powstającym w szybkim tempie osiedlu domków jednorodzinnych na południu od ul. Kamińskiego.