Czytaj więcej...Dyrektor ZWiK informuje, że na Osiedlu Sienkiewicza (ul. Władysława IV, Kmicica, Czarnieckiego, Sobieskiego) nastąpiła awaria sieci wodociągowej i 11.02.2012 r. o godz. 10.45 nastąpi odcięcie wody. Usuwanie awarii potrwa około 3 godziny.

Czytaj więcej...W PKP zapadła decyzja, że na torach z Rawicza do Kobylina zostanie całkowicie zlikwidowany ruch pociągów. Sporadycznie jeszcze w ostatnich latach z Rawicza do Miejskiej Górki kursowały pociągi towarowe (średnia na tydzień 0,2 składu).

Czytaj więcej...Spotkanie burmistrza z redaktorami wyjątkowo odbyło się w OSiR-owskim łączniku. Prowadzącym spotkanie był wiceburmistrz Piotr Domaniecki, jako główny koordynator zaplanowanych na 2012 rok imprez gminnych.

Czytaj więcej...Ministerstwo Finansów zamierza w połowie 2012 r. wprowadzić ustawowe limity deficytu dla budżetów gmin. Może to spowodować konieczność wycofania się gminy Rawicz z różnych zaplanowanych inwestycji w 2012 r. na kilka milionów złotych.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz radni będą starali się poprawić uchwałę podjętą w maju ubiegłego roku w sprawie powołania Rawickiej Rady Przedsiębiorczości, organu, który ma doradzać radnym Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

Czytaj więcej...Rzecznik prasowy gminy przedstawiła na spotkaniu z dziennikarzami sześć problemów, które zostały omówione szczegółowo także przez burmistrza i wiceburmistrza. Ponadto na spotkanie została zaproszona pani skarbnik, która dociekliwemu redaktorowi próbowała wyjaśnić pomysły ministra finansów odnośnie redukcji zadłużenia w samorządach. 

Czytaj więcej...Zespół kontrolny Urzędu Wojewódzkiego, który dokonał pierwszej w tym roku kontroli samorządu rawickiego, przedstawił wyniki kontroli obejmującej dochody i wydatki gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.