Czytaj więcej...Członkowie Rady Sołeckiej w Zawadach dyskutowali o uroczystości otwarcia nowo wybudowanej świetlicy. Wstępnie ustalono, że uroczyste otwarcie i oddanie do użytku obiektu nastąpi w piątek 27 kwietnia 2012 r.

Czytaj więcej...Prokurent Roland Szałowski, dyrektor finansowy "Gazomet" sp. z o.o., 29 marca 2012 r. zawiadomił zakładowe organizacje związkowe: ZZ NSZZ "Solidarność" i ZZ OPZZ Pracowników "Gazometu" o konieczności zastosowania zwolnień grupowych. Do zwolnienia przewidzianych jest 15 grup zawodowych ze 145 pracownikami. Przyczyną zwolnienia całej załogi zakładu, co przesądza o rozwiązaniu spółki i w konsekwencji oznacza zamknięcie zakładu w Rawiczu, jest brak rentowności spółki.

Czytaj więcej...8 marca br. zawarty został akt notarialny potwierdzający sprzedaż gminnej niezabudowanej nieruchomości na ul. Armii Krajowej przedsiębiorstwu, które w listopadzie ub. roku nabyło dwie działki o pow. 1.4126 ha w przetargu za kwotę około 450 tys. netto.

Czytaj więcej...Henryk Pawłowski, rawicki poeta podczas autorskiego spektaklu "Jestem pecetem", w Domu Kultury w Rawiczu zaprezentował wiersze ze swego najnowszego, jedenastego tomiku pt.: "Informatyka dla zaawansowanych wiekiem".

W lutym br. radni Tomasz Garbaliński i Grzegorz Kubik pojechali na wycieczkę do Wałbrzycha. Celem podróżny radnych było poznanie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.

Czytaj więcej...Spotkanie z dziennikarzami J. Augustyniak, rzecznik prasowy gminy rozpoczęła od przedstawienia inwestycji, które gmina będzie realizowała. Rozstrzygnięto przetargi na dwie duże inwestycje gminne.