Czytaj więcej...15 lipca 2012 r. odszedł na wieczną wartę ś.p. Janusz Moos, major Wojska Polskiego w stanie spoczynku, Radny Gminy Rawicz od roku 1998 - III, IV, V i VI kadencji, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoba oddana działalności społecznej i samorządowej. Miał 68 lat.

Czytaj więcej...Trybunał Konstytucyjny uznał 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych za niezgodne z konstytucją. Niekonstytucyjne artykuły tracą moc 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Parlament ma teraz 1,5 roku na stworzenie praktycznie nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...Święto Policji przypada 24 lipca w rocznicę powołania w 1919 polskiej Policji Państwowej. Z okazji tego święta w Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stanowiska służbowe.

Czytaj więcej...Na cyklicznej naradzie włodarzy starostwa i gmin powiatu rawickiego omawiane były sprawy związane z gospodarką odpadami, która od połowy przyszłego roku w gminach będzie podlegała poważnym zmianom organizacyjnym.

Czytaj więcej...Spotkanie z dziennikarzami składało się z dwóch części. W części pierwszej uczestniczyli goście Andrzej Włodarczyk, ojciec Anity, która wystartuje na Igrzyskach XXX Olimpiady w Londynie  oraz Karolina Kucharczyk, która weźmie udział w XIV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich także w Londynie.

Czytaj więcej...Od lipca zmieniła się firma sprzątająca ulice w gminie. Firmę LUKS z Rawicza, działającą w tej branży od czasu prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rawiczu na początku lat 90-tych XX wieku, zastąpiło, po wygranym w czerwcu przetargu, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO” z Kalisza.

Czytaj więcej...Tym razem w Łąkcie Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z sołeckimi działaczami zorganizował III Hazackie Potyczki Wsi w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Zielonej Wsi, Wydaw, Łąkty, Ugody, Zawad, Sikorzyna i Stwolna.

Czytaj więcej...Artur Sierzputowski, przedstawiciel Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej prezentując różne tereny będące w dyspozycji WSSE Invest-Park inwestorom poszukującym lokalizacji zakładu z branży budowlanej, również pokazał tereny strefy wałbrzyskiej koło Dębna Polskiego w Gminie Rawicz.

Czytaj więcej...Najpierw w gabinecie burmistrza, później na sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli firmy SAN LEON ENERGY na temat planowanych badań geologicznych, mających na celu potwierdzenie bądź wykluczenie możliwości wydobycia węglowodorów (gazu, ropy naftowej) na terenie gminy Rawicz.