Wielkanoc 2013

Wielkanoc

Czytaj więcej...Paweł Chrupka i Maria Szymaczak, reprezentujący San Leon Energy poinformowali burmistrza, że zgodnie z przewidywaniami badania poszukiwawcze potwierdziły występowanie złóż gazu konwencjonalnego na terenie gminy Rawicz.

Czytaj więcej...Narada sołtysów gminy Rawicz, która odbyła się w sali obrad UMGR w całości poświęcona była sprawom wypełniania deklaracji śmieciowych. Sołtysi otrzymali od pracowników Wydziału Ochrony Środowiska odpowiednią ilość wzorów deklaracji śmieciowych do liczby właścicieli nieruchomości na swoich wsiach.

Czytaj więcej...Burmistrz T. Pawłowski zaprosił zarządców nieruchomości do UMGR na spotkanie z Eugeniuszem Karpińskim, przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Przewodniczący poinformował o ogólnych zasadach, jakie będą obowiązywały po wprowadzeniu 1 lipca 2013 r.  nowego systemu w 19 gminach, które przystąpiły do Związku.

W imieniu własnym, pracowników Urzędu MGR i radnych, składam podziękowanie za treść oświadczenia radnego Grzegorza Kubika, w którym stwierdził: „składam deklarację, że jestem gotów zrezygnować z udziału w polityce” i oczekujemy od radnego G. Kubika złożenia stosownej rezygnacji na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

Czytaj więcej...IKONOSTAS, to tytuł nowego tomiku poezji Henryka Pawłowskiego, ale też tytuł spektaklu poetyckiego, jaki w Domu Kultury przy muzyce zespołu „Strefa Niskich Ciśnień” zaprezentował widzom aktor Henryk Pawłowski.

Czytaj więcej...W sali Portretowej Ratusza odbyło się podsumowanie 15. edycji Konkursu Muzyczno - Plastycznego, którego bohaterem w tym roku był kompozytor Edward Hagerup Grieg, oraz 10 edycji Maratonu Filatelistycznego, które prowadziła koordynator Jeanette Jarczewska.

Czytaj więcej...Na spotkaniu członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Fort” omawiane były dalsze losy PZD i ogrodów. Burmistrz na tym spotkaniu mówił także o usuwaniu śmieci i wynikających z przepisów uregulowań dotyczących opłat.

Czytaj więcej...Burmistrz zaprosił prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu powiatu na spotkanie do UMGR w celu omówienia obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy „śmieciowej”. Gromadzenie i przekazywanie śmieci wytworzonych na terenie ogrodów działkowych podlega także przepisom dotyczących nieruchomości niezamieszkałych.

Czytaj więcej...W Domu Kultury odbyła się narada sołtysów z całego powiatu. Wśród gości zaproszonych na naradę był senator Marian Poślednik, burmistrzowie gmin powiatu rawickiego, przedstawiciel służby weterynaryjnej, kierownik ARiMR oraz przedstawiciele RZGW z Wrocławia i WIOŚ z Leszna.

Czytaj więcej...W południe przed pomnikiem Żołnierza Polskiego, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przedstawiciele samorządów gminnego i powiatowego wraz z delegacją Zakładu Karnego złożyli wiązanki kwiatów oddając hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.