Czytaj więcej...R adni opozycji byli za, a nawet przeciw. Tak można podsumować ten fragment sesji, podczas którego Rada miała głosować nad propozycją burmistrza o budowie sali i izb lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Masłowie.

Czytaj więcej...Bez specjalnego informowania GDDKiA planowała w dniu dzisiejszym oddać do użytku obwodnicę drogi krajowej DK-36 na północ od Rawicza. Niestety opady deszczu uniemożliwiły dokończenie malowania poziomego oznakowania.

 

Czytaj więcej...Wmiejscowej prasie pojawiła się notatka informująca o wyborach w Platformie Obywatelskiej w Rawiczu, w której przewodniczący Jacek Gwizdek zapowiedział „odsunięcie od władzy obecnie rządzących w gminie Rawicz”. Czyżby to była zapowiedź jego rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Rawicz oraz rezygnacji z funkcji przewodniczących dwóch komisji Rady, tych którymi kierują radni PO?

Czytaj więcej...W zebraniu poświęconym podziałowi funduszu sołeckiego w Sierakowie uczestniczyło niewielu mieszkańców. Przestali interesować się sprawami wsi ci mieszkańcy, którzy mają wybudowane nowe drogi na ul. Leśnej, Krótkiej i Wzgórzu, a w poprzednich latach mieli najwięcej do powiedzenia, gdzie i jak budować.

Czytaj więcej...W Śląskowie k. Jutrosina odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których wzięło udział 27 ekip, w 5 kategoriach wiekowych.

Czytaj więcej...Cykliczna narada samorządowców powiatu rawickiego, która odbyła się gmachu Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu, w części poświęcona była sprawom zarządzania kryzysowego. Ustalono także kalendarz ważniejszych imprez w przyszłym roku.

Czytaj więcej...Do końca września mieszkańcy poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich decydują, na co w przyszłym roku chcą przeznaczyć środki przydzielone każdemu sołectwu w budżecie na 2014 r.

Czytaj więcej...Na cyklicznej konferencji prasowej, Julita Augustyniak, rzecznik prasowy Urzędu MGR poinformował o najważniejszych działaniach samorządu w okresie wakacyjnym.

 

Czytaj więcej...Dzisiaj o godz. 17.30 Marek Napierała, dyrektor GDDKiA w Poznaniu poinformował burmistrza gminy Rawicz, że obwodnica Rawicza na drodze krajowej DK-36 została otwarta dla ruchu pojazdów.

Czytaj więcej...WUrzędzie MGR odbyło się spotkanie przedstawicieli GDDKiA z pełnomocnikami RKS Łaszczyn, które dotyczyło braku dojazdu do pól RKS położonych na północ od drogi biegnącej przez poligon na Dolinę Świętojańską. Po spotkaniu M. Bereżecki, z-ca dyrektora GDDKiA poinformował burmistrza o terminach oddawania obwodnicy drogi DK-36 do użytku oraz o terminie remontu drogi DK-5 na odcinku od ul. Kamińskiego do ul. Targowej.

Czytaj więcej...Dlaczego rozbudowa szkoły w Masłowie jest konieczna?
Taki wniosek wynika z analizy: liczby mieszkańców w obwodzie szkolnym, liczby uczniów, którzy z tego obwodu powinni uczęszczać do szkoły w tym obwodzie, liczby oddziałów szkolnych, pomieszczeń edukacyjnych (klas, pracowni i innych pomieszczeń).