Czytaj więcej...W Ugodzie tamtejsza jednostka OSP wraz z Radą Sołecką pod przewodnictwem sołtysa Józefa Mikołajczaka ponownie po 36 latach zorganizowali gminne zawody OSP gminy Rawicz, w których wystartowało 30 drużyn z 12 jednostek OSP.

Czytaj więcej...Na konferencji w Rokosowie pt.: "Inicjatywa JEREMIE. Rozwój przedsiębiorczości = rozwój gminy", którą zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE, tematem przewodnim było promowanie dostępu do zewnętrznego finansowania.

Czytaj więcej...Wkrótce zakończą się prace projektowe dotyczące renowacji rawickiego Ratusza. Projekt remontu dachu i renowacji elewacji przygotowuje biuro „Projektowe Usługi Budowlane” Mirosława Stachowskiego.

Czytaj więcej...W sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z wojewodą Piotrem Florkiem, któremu towarzyszyli kierownicy regionalnych struktur administracji rządowej. Organizatorem spotkania był Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Czytaj więcej...W sali Zielonej Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Czytaj więcej...Burmistrz wręczył cztery pierwsze Karty Dużej Rodziny upoważniające do skorzystania ze wsparcia w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz umożliwiających na preferencyjnych zasadach skorzystanie z ofert sportowych i kulturalnych w mieście.

Czytaj więcej...Po tym, gdy 3 czerwca nowi posłowie do Parlamentu Europejskiego odebrali w Łazienkach Królewskich w Warszawie zaświadczenia o wyborze, następnego dnia w Poznaniu Krystyna Łybacka, już posłanka do Parlamentu Europejskiego spotkała się z członkami Komitetu Honorowego, wspierającego kandydatkę w majowych wyborach.

Czytaj więcej...Tematem kolejnego odcinka programu „Kontrasty” były m.in. wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ponadto Kacper Kwiatkowski, dziennikarz „Życia Rawicza” zaproponował przedstawienie kwestii związanych ze sprawozdaniami z funkcjonowania domu kultury, biblioteki i muzeum oraz omówienie planowanych w tym roku inwestycji w gminie.

Czytaj więcej...Słowami - „4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm” - niegdyś wypowiedzianymi w TVP przez aktorkę Joannę Szczepkowską, Jacek Gwizdek przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz rozpoczął część uroczystą 44 sesji. Podczas sesji radni przyjęli okolicznościową uchwałę w sprawie uczczenia 25. rocznicy zapoczątkowania przemian ustrojowych w Polsce po wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku.

Czytaj więcej...B udowa hali sportowej w Masłowie toczy się swoim tempem, ale trwają intensywne zabiegi w sprawie finansowania inwestycji oraz poprawienia funkcjonalności kompleksu szkoła-obiekt sportowo-kulturalny.