Czytaj więcej...WWojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odbyły się negocjacje dotyczące dofinansowania projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu.

Czytaj więcej...Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Zarządzającej projektami unijnymi dokonano kontroli działań Urzędu MGR, który ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu: "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy".

Czytaj więcej...Ryszard Materkowski, sołtys Łąkty przy współudziale członków rady sołeckiej i wielu zaangażowanych społecznie osób zorganizował wiejski festyn charytatywny na rzecz Aleksandry z Łąkty pod hasłem "Podarujmy Oli marzenia".

Czytaj więcej...Przed pomnikiem Żołnierza Polskiego, w 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, tradycyjnie w południe delegacje samorządów powiatowego i gminnego złożyły wiązanki kwiatów.