Czytaj więcej...Autor koncepcji przebudowy rynku na stronie administrowanej przez urząd MGR napisał: "Koncepcja rewitalizacji starówki zakłada silne odwołania do historii miasta. Rynek będzie przede wszystkim nie placem parkingowym, ale przestrzenią pieszą, na której dodatkowo znajdą się miejsca postojowe". Jeśli przebudowa rawickiego Rynku będzie przebiegała podobnie do projektowania przebudowy, to nie wiadomo, co z tego się urodzi.