23.03.1996 r. 30-lecie Klubu Radok.

  30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 rokuBal w sali widowiskowej Domu Kultury z okazji 30-lecia Klubu Filmowego "Radok".

  Podczas zabawy grał zespół Fakt'72 z Rawicza.

   30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku
   30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku
   30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku
   30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku
   30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku
   30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku
   30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku
   30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku
   30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku 30-lecie Klubu Radok. Bal w Domu Kultury 23 marca 1996 roku  

  W 1996 roku w kwietniowym numerze "Gazety Rawickiej" ukazał się artykuł pt.: JUBILEUSZ "RADOKU".

  Ludzie kulturalni na ogół posiadają, poza swoim codziennym, żmudnym bądź przyjemnym zajęciem zawodowym, różne prywatne upodobania, zamiłowania, pasje, określane lapidarnym, nie do zastąpienia przez inne, angielskim słowem - hobby. Jednym z jego rodzajów, wcale - jak twierdzą niektórzy - nie najważniejszym, jest twórczość. Zainteresowanie tworzeniem filmów połączyło grupę rawickich hobbystów 30 lat temu. Dnia 14 marca 1966 roku odbyło się posiedzenie organizacyjne Amatorskiego Klubu Filmowego, na którym nakreślono zadania i powołano Zarząd z Czesławem Sędłakiem jako przewodniczącym, Janem Fenglerem - wiceprzewodniczącym, Stefanem Skrzypkiem - sekretarzem. Kilka dni później do Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce przesłano odpis protokołu posiedzenia organizacyjnego klubu, kartę ewidencyjną, regulamin AKF "Radok" - bo taką nazwę przyjął klub - i listę członków. Na tej pierwszej liście rawickich filmowców figurowali: Czesław Sędłak - nauczyciel, Jan Fengler - pracownik kulturalnooświatowy, Stefan Skrzypek - pracownik kulturalnooświatowy, Alfons Kwiatkowski - kinooperator, Henryk Domański - zegarmistrz, Henryk Szwed - lekarz, Kazimierz Kwiatkowski - pracownik umysłowy, Włodzimierz Pietrzyk - nauczyciel, Tadeusz Rachelski - technik, Michał Balbus - księgowy i Zygmunt Poloch - pracownik umysłowy.

  Później przyszły lata żmudnej pracy i sukcesy - najpierw na wojewódzkich, a później i na ogólnopolskich przeglądach i festiwalach filmów amatorskich.

  "Radok" zapisał się na trwałe w historii amatorskiego ruchu filmowego, tworząc w Rawiczu drugie w Polsce kino filmów amatorskich. Członkowie klubu organizowali w naszym mieście przez kilka lat (od 1969 roku) Wielkopolskie Przeglądy Filmów Amatorskich.

  W "Radoku" zrealizowano szereg ciekawych filmów. Do najbardziej znanych należą: "Chłopcy", "Antoni, Walenty i inni", "Bojanowska uczelnia", "Wizyta".

  Uroczyste spotkanie z okazji 30. rocznicy powstania "Radoku" odbyło się w rawickim Domu Kultury 23 marca 1996 r.

  Była okazja do wspomnień. Kreślono także plany na przyszłość. Członkowie klubu zamierzają nadal tworzyć filmy, ale już w innej, stworzonej wręcz dla amatorów technice - wideo. Myśli się o zakupie sprzętu, przede wszystkim miksera, który umożliwiłby montaż i obróbkę filmów. Zebrano już nawet część niezbędnych funduszy. Być może znowu usłyszymy o sukcesach "Radoku"...

  (p)