2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Inwestycje w gminie Rawicz w latach 2000 - 2014

    Fotografowanie amatorsko uprawiam od ponad 50 lat. Robienie zdjęć na materiałach światłoczułych było dość kosztownym hobby, ale kiedy od 1999 r. fotografia stała się „cyfrowa”, urządzenia do utrwalania obrazów mam zawsze pod ręką.
    O tym, że ludzka pamięć wraz z upływem lat bywa ulotna, przekonujemy się wówczas, gdy konfrontujemy wyobrażenia zachowane w swojej pamięci z faktami utrwalonymi w dokumentach lub kiedy patrzymy na stare fotografie i przypominamy sobie dawne wydarzenia.
    Wskaż u góry rok, aby otworzyć album zawierający zdjęcia z wybranego roku i wybierz się w sentymentalną podróż w nieodległą przeszłość.
    Zdjęcia, zestawy kilku zdjęć, prezentowane w tym dziale dotyczą realizacji większych zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez gminę Rawicz lub przedstawiają przedsięwzięcia realizowane przez innych inwestorów, ale istotnych dla rozwoju gminy.