Muzeum Ziemi Rawickiej to placówka, która nie tylko wystawia eksponaty, udostępnia swoje zbiory, ale także poprzez animację sztuki stara się czynnie oddziaływać na środowiska twórcze oraz na szeroką gamę odbiorców. Jest także placówką, do której w pierwszej kolejności kierują swe kroki osoby odwiedzające Rawicz. Próbuje od wielu lat skupiać artystyczne środowiska akademickie z różnych miast zapraszając z krajowych i zagranicznych uczelni wykładowców i studentów na doroczne Rawickie Mosty Sztuki. Poniżej zestaw działań tej placówki zrealizowanych w latach 2011-2014. 

Przedsięwzięcia i działania merytoryczne (zadania statutowe i dodatkowe) 2011:

„Esencja życia” - tak zatytułowana była wystawa fotografii Karoliny Miśkowiak-Kolańczyk, którą otwarto 13 stycznia 2011 roku w Muzeum Ziemi Rawickiej.

Z okazji 91. rocznicy powrotu Rawicza do Macierzy Muzeum Ziemi Rawickiej zorganizowało edukacyjną wystawę. Pokazano na niej materiały ikonograficzne związane z Powstaniem Wielkopolskim i wydarzeniami, które bezpośrednio doprowadziły do włączenia 17 stycznia 1920 roku Rawicza do Polski. Wystawa do połowy lutego 2011 r., oraz w czasie ferii zimowych.

Muzeum Ziemi Rawickiej w ramach programu zajęć dla uczniów w czasie ferii zorganizowało 10 lutego 2011 roku wycieczkę z cyklu „Poznajemy najbliższą okolicę”.

4 marca 2011 roku w Muzeum Ziemi Rawickiej można było nietypowo spędzić karnawałowe ostatki. I choć nie zabrakło wystrzałowych confetti, to wernisaż najnowszego cyklu fotogramów Henryka Pawłowskiego pt. „Rysopis”, połączony z autorskim spektaklem promującym tomik „Szyszynka”,  przypominał walkę postu z karnawałem.

6 kwietnia w Muzeum Ziemi Rawickiej czynna była wystawa związana z Powiatowym Konkursem Wielkanocnym na najpiękniejszą pisankę, wycinankę, palmę wielkanocną, stroik, kartkę świąteczną, serwetkę i rzeźbę.

Zakończyła się dziewiąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kolory szarości” - 6 maja 2011 roku w sali Portretowej Ratusza wręczone zostały autorom najlepszych prac nagrody i otwarto w Muzeum Ziemi Rawickiej pokonkursową wystawę. 

W Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto 19 maja  wystawę „Z kart historii rawickiego Seminarium Nauczycielskiego” przygotowaną przez Andrzeja Grafika.

Rozstrzygnięty został 3 czerwca konkursu fotograficzny dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Muzeum Ziemi Rawickiej, zespół do spraw edukacji ekologiczno-zdrowotnej gminy Rawicz i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz - głównego sponsora oraz Szkołę Podstawową nr 6 w Rawiczu. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska, piękno flory i fauny małej Ojczyzny - Wielkopolski.

W Muzeum Ziemi Rawickiej wrocławscy artyści otwarli 6 czerwca  multimedialnie wystawę malarstwa Wojciecha Pukocza. I nie było to dziełem przypadku, bowiem autor wystawianych obrazów jest adiunktem w Pracowni Mediów Elektronicznych i kierownikiem Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów ASP we Wrocławiu.

W Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto 18 lipca wystawę współczesnej sztuki ukraińskiej pochodzącej ze zbiorów własnych placówki. Prezentowane prace podarowane zostały muzeum w ostatnich latach przez artystów biorących udział w rawickich Biennale Sztuki Europejskiej i Spotkaniach Artystów Akademickich. 

Po raz jedenasty miłośnicy współczesnej sztuki mieli okazję zapoznać się 23 sierpnia w Muzeum Ziemi Rawickiej z najnowszymi tendencjami plastycznymi. W tym roku - w ramach VI Biennale Sztuki Europejskiej, którego wernisaż odbył się w Ratuszu.

Koło Łowieckie nr 13 „Drop” w Rawiczu obchodziło 60-lecie działalności. Z tej okazji w Muzeum Ziemi Rawickiej zorganizowano wystawę trofeów łowieckich.

W Muzeum Ziemi Rawickiej uruchomiony został „Kram artystyczny”, w którym można kupić obrazy, rzeźby, wyroby rękodzieła artystycznego autorstwa miejscowego środowiska twórców, w tym członków stowarzyszeń osób niepełnosprawnych i Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Od 8 listopada  do 1 grudnia gościła wystawy w Muzeum Ziemi Rawickiej gościła wystawa „Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-2004), prelekcję dla młodzieży wygłosiła 16 listopada w Sali Portretowej Katarzyna Florczyk z Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu.

Młodzież została zapoznana nie tylko z biografią kapłana „Solidarności”, ale z kontekstem historycznym, obejmującym stosunek komunistycznych władz do polskiego Kościoła po II wojnie światowej.

Po prelekcji młodzież oraz zaproszeni goście obejrzeli wystawę, wypożyczoną przez muzeum z poznańskiego Oddziału IPN, a przygotowaną przez oddział białostocki.

W Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto 9 listopada  wystawę „Postać Napoleona Bonaparte w ekslibrisie europejskich grafików” z prywatnej kolekcji Andrzeja Włodarskiego.

Przedsięwzięcia i działania merytoryczne (zadania statutowe i dodatkowe) 2012:

Działalność wystawiennicza:
Styczeń    - Konkurs Plastyczny „Mój Świat Moje Marzenia”, wernisaż, występy uczniów.
Luty         - Wystawa Fotografii  Krystyny Koniecznej z Jutrosina.
Marzec     - „Kobiety w malarstwie Zbigniewa Łukowiaka” wystawa, wernisaż, koncert.
                - XIV Powiatowy Konkurs Muzyczno-Plastyczny „Piotr Czajkowski”, wystawa, projekcja filmowa.
                - IX Rawicki Maraton Filatelistyczny, wystawa.
Kwiecień  - Wystawa twórczości słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystawa o charakterze wiosenno-wielkanocnym.
Maj          - Wystawa edukacyjna z okazji Konstytucji 3 maja.
                - „Drzwi otwarte” – wystawa twórczości członków i podopiecznych stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
                - Wystawa edukacyjna – Korpus Kadetów z okazji  21 maja Dzień Kadeta.
Czerwiec - Konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna”, współorganizator.
               - Wystawa "Rawicz na mapach i planach" - od 18 czerwca do 18 lipca
Lipiec      - Wystawa "Malarstwo" Marka Jakubka - od 27 lipca do 20 sierpnia 2012
Sierpień  - Rawickie Mosty Sztuki - od 28 sierpnia do 1 września 2012
Wrzesień - "Dokumenty, manuskrypty i starodruki - ze zbiorów specjalnych Muzeum Ziemi Rawickiej" - od 8 września do 20 października 2012 roku
Listopad  - Wystawa "Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)" - od 8 listopada do 1 grudnia 2012
Grudzień  - "Obrazy" Marka Haładudy - od 5 do 29 grudnia 2012 roku

Zajęcia edukacyjne:
Luty         - Ferie zimowe, konkurs wiedzy o muzeum połączony ze zwiedzaniem muzeum.
                - Rysujemy martwą naturę, zwiedzanie muzeum wybór eksponatów do rysowania.
Marzec     - Warsztaty filatelistyczne, test wiedzy- eliminacje do konkursu ogólnopolskiego.
Maj          - „Drzwi otwarte”  Prezentacja działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele zaprezentowali cele, działania, oraz osiągnięcia stowarzyszeń.
              - W czasie letnich wakacji MZR prowadzi  zajęcia edukacyjne w ramach programu gminnych placówek kulturalnych. Mają one charakter warsztatów, konkursów wiedzy i pogadanek  historycznych.

Konkursy:
- Powiatowy Konkurs Muzyczno-Plastyczny poświęcony kompozytorom muzyki klasycznej. Do tej pory odbyło się czternaście edycji tego konkursu.  Uczniowie rywalizują w części plastycznej - zgłaszając do konkursu pracę plastyczną, album, prezentację multimedialną, poświęconą co roku innemu kompozytorowi, oraz w części sprawdzającej wiedzę o biografii i twórczości bohatera konkursu. Są to finały eliminacji szkolnych. Podsumowanie wyników odbywa się corocznie w sali Portretowej Ratusza. Głównym organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu a koordynatorem i realizatorem nauczycielka muzyki.
- Rawicki Maraton Filatelistyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalistów. Dotąd odbyło się dziewięć wydań konkursu, który stanowi eliminację Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego. Konkurs, poprzedzony warsztatami, ma na celu inspirowanie zainteresowań, poszerzanie ich, oraz uczenie korzystania przez uczniów z informacji płynącej ze znaków pocztowych. Głównymi organizatorami są: PZF Koło Rawicz, Szkoła Podstawowa nr 4, koordynatorem i realizatorem nauczycielka muzyki.
-  Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój świat – moje marzenia”, którego głównym organizatorem jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w wieku od 3 do 18 lat, uczniowie masowych i specjalnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, członkowie klubów osiedlowych, świetlic terapeutycznych i innych placówek wychowania pozaszkolnego. Do tej pory odbyło się 19 edycji tego konkursu;
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory szarości” - corocznie temat tego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży jest inny, jednak za każdym razem zakłada wykonanie prac w tytułowych szarościach. Głównym organizatorem jest Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie, kuratorem jest nauczyciel plastyki. Odbyło się już 10 edycji  konkursu;
- „Moja mała Ojczyzna” - Konkurs Fotograficzny dla Dzieci i Młodzieży, organizowany przez Muzeum Ziemi Rawickiej, zespół do spraw edukacji ekologiczno-zdrowotnej gminy Rawicz i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz Szkołę Podstawową nr 6 w Rawiczu. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska, piękno flory i fauny małej Ojczyzny - Wielkopolski.

Szkolenia i konferencje:
Luty        -  Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Problemy edukacji kulturalnej i artystycznej”  Poznań, udział- prezentacja referatu.
               -  Szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Bezpieczeństwa Pożarowego, oraz udzielania pierwszej pomocy.
Kwiecień -  Udział w konferencji „Zarządzanie Zmianą”, szkolenie kadr, Ośrodek Integracji Europejskiej  Rokosowo.

Konferencje naukowe:
- MZR organizuje corocznie – w ramach Rawickich Mostów Sztuki  – konferencje naukowe i sympozja poświęcone sztuce współczesnej.  O ich tematyce i przebiegu czytaj na www.muzeum.rawicz.pl  w dziale „Rawickie Mosty Sztuki”.
- Muzeum Ziemi Rawickiej było współorganizatorem konferencji „Rozwiązywanie problemów urbanistycznych i komunikacyjnych w miastach posiadających dawne fortyfikacje miejskie”, która odbyła się 8 września br. w rawickim Ratuszu.

Działania organizacyjne:
- Zmiana aranżacji stałych ekspozycji w salach: Rawicka i Etnograficzna.
- Renowacja gabloty do stałej działalności promocyjnej.
- Promocja działań muzealnych w kinie przed seansami.
-  Realizacja filmów promujących zbiory muzeum. Polifon z Muzeum Ziemi Rawickiej usłyszało  parę milionów telewidzów. Materiał o tym interesującym zabytku ukazał się na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej w popularnym „Teleexpressie”.

Wydawnictwa i artykuły prezentowane na stronie internetowej muzeum:
- Wykaz osób zmarłych w Zakładzie Karnym Rawicza i oddziale w Miejskiej Górce w okresie okupacji Hitlerowskiej.
- Groby więźniów zamęczonych i zmarłych w rawickim więzieniu w latach 1939-1945-1956. Mogiły indywidualne – imienne na cmentarzu katolickim w Rawiczu.
- Groby więźniów zamęczonych i zmarłych w rawickim więzieniu w latach 1939-1945. Mogiły zbiorowe na cmentarzu katolickim w Rawiczu.
- Wykaz więźniów politycznych zmarłych w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w latach 1945-1956.
- Rawicka synagoga.
- „Tajemnica pojedynku w Łaszczyńskim lesie” - 150 lat śmierci Stefana Bobrowskiego - artykuł
- 21 maja Dzień Kadeta – artykuł.
- Rawicki Ratusz – wydawnictwo książkowe.
- Katalog wystawy  „Rawicz na mapach i planach”.
- Muzeum Ziemi Rawickiej wydało publikację - „Blednące kolory historii. Mapy, plany dokumenty, manuskrypty, starodruki – ze zbiorów specjalnych Muzeum Ziemi Rawickiej”.

Przedsięwzięcia i działania merytoryczne (zadania statutowe i dodatkowe) 2013:

Działalność wystawiennicza i edukacyjna:
Styczeń    - Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży  „Mój Świat Moje Marzenia” wystawa pokonkursowa do 31 stycznia 2013r.
                - wystawa malarstwa Marka Haładudy z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, zatytułowana „Obrazy”. Wernisaż odbył się 5 grudnia 2012r. Wystawa do 5 stycznia 2013r.
                - wystawa prac Macieja Piotrowskiego z Leszna. Wernisaż odbył się 9 stycznia. Wystawa do 31 stycznia.
                - 14.01. Warsztaty filatelistyczne, prowadzone przez Jeanette Jarczewską, uczniowie przygotowywali projekt znaczka pocztowego. Poznali ciekawostki z historii filatelistyki. Dla części z uczestników była to forma przygotowania do Rawickiego Maratonu Filatelistycznego.
                - warsztaty muzyczne „Śpiewająca Polska”. W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia muzyczne w ramach Programu „Śpiewająca Polska”. Dzieci dowiedziały się, jak zbudowany jest utwór muzyczny. Śpiewały też kolędy i pastorałki. Członkowie chóru szkolnego z SP 4 miały specjalistyczne zajęcia muzyczne. W czasie zajęć przeprowadzono kilka konkursów. Uczestnicy otrzymali muzealne gadżety.
               - 17 stycznia z okazji 93. rocznicy powrotu Rawicza do Polski, w Sali Portretowej Ratusza prelekcję na temat powstań narodowych w Wielkopolsce wygłosił dr Eugeniusz Śliwiński z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
               - 18.01. warsztaty dziennikarskie.
Na zakończenie ferii odbyły się w Muzeum Ziemi Rawickiej kolejne zajęcia. Tym razem dzieci wykonywały prace plastyczne. W zajęciach uczestniczyło ok. 20 dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Oprócz rysowania i wyklejania dzieci zapoznane zostały z tematyką archeologiczną. Następnie zwiedziły stałą ekspozycję muzealną i otrzymały drobne upominki.
Luty         - wystawa z okazji 150–tej rocznicy śmierci Stefana Bobrowskiego. Wernisaż 7 lutego, wystawa do 28 lutego. Na wystawie zaprezentowano 19 plansz, które w przystępny sposób obrazują najważniejsze fakty związane z powstaniem styczniowym i Bobrowskim, który zginął w pojedynku w lesie łaszczyńskim. Zostały one przygotowane przez pracowników muzeum tak, by mogły później być eksponowane w rawickich szkołach. Wystawę eksponowały: Zespół Szkół Zawodowych, oraz Gimnazjum w Sierakowie.
Marzec    -  04.03. W Sali Portretowej rawickiego Ratusza odbyło się 4 marca podsumowanie dwóch konkursów, przy czym tak się złożyło, że były to edycje jubileuszowe: piętnasta Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego - wystawa, test wiedzy, projekcja filmowa, oraz  dziesiąta Rawickiego Maratonu Filatelistycznego - podsumowanie, wystawa i wręczenie nagród.
               - 6.03. - Konkurs Historyczny „Herby, Rody Szlacheckie na Ziemi Rawickiej”, podsumowanie.
Herby i rody szlacheckie na Ziemi Rawickiej - taki był temat trzynastej edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Moja mała Ojczyzna”, zorganizowanego przez Gimnazjum w Sierakowie i Starostwo Powiatowe w Rawiczu, przy współudziale Muzeum Ziemi Rawickiej. Jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się 6 marca w Ratuszu.
              - 6.03  - 24.03. wystawa wielkanocna -  24.03. Jarmark wielkanocny – 375 lat miasta - wydany przez Muzeum Ziemi Rawickiej "Staromiejski przewodnik - Rawicz"
Mimo solidnego mrozu, sporo osób odwiedziło w Niedzielę Palmową ratuszowy hol i salę ekspozycji czasowej Muzeum Ziemi Rawickiej, aby nie tylko pooglądać prace rękodzielnicze z kończącej się wystawy wielkanocnej, ale też kupić palmy, pisanki, niepowtarzalne kartki świąteczne, stroiki i inne wiosenne dekoracje.
Kwiecień -  9 kwietnia w Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto wystawę „90-lecie sportu w Rawiczu”. Wernisaż połączony był z wręczeniem stypendiów sportowych Burmistrza Gminy Rawicz "Nadzieje Olimpijskie". Pokazano na niej po raz pierwszy pamiątki po żużlowcu Florianie Kapale, które pod koniec ubiegłego roku podarowała Muzeum Ziemi Rawickiej Danuta Kapałowa. Na wystawie przedstawiono także materiały ikonograficzne ze zbiorów MZR obrazujące historię rawickiego sportu. W ramach współpracy muzeum z Urzędem Miejskim Gminy Rawicz oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rawiczu zaproszono także do udziału w wystawie rawickie kluby sportowe. Cenne trofea sportowe oraz materiały ilustrujące działalność przedstawiły: Rawicki Klub Sportowy Kolejarz Rawag, Klub Piłkarski Rawia, Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia, Uczniowski Pływacki Klub Sportowy Wodnik Rawicz, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kadet, Rawicki Uczniowski Klub Sportowy Korona Rawbud, Klub Sportowy Bock. Wśród pokazanych trofeów znalazł się m.in. złoty medal zdobyty w ubiegłym roku przez Karolinę Kucharczyk na XIV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie.
Maj         - 3 maja, muzeum z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja przygotowało edukacyjną wystawę obrazującą tło historyczne Sejmu Wielkiego, którego efektem było uchwalenie konstytucji 3 Maja.      
              - 10.05. konkurs „Geometria w szarości” dla dzieci i młodzieży.  W Sali Portretowej rawickiego ratusza podsumowano 10 maja Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Geometria w szarości” – Rawicz 2013, zorganizowany przez Gimnazjum w Sierakowie, przy współudziale Muzeum Ziemi Rawickiej.
               - 17.05. W Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto wystawę chińskiego rękodzieła ludowego i rzemiosła artystycznego pt. „Pięć barw smoka”. Prelekcję na temat egzotycznej kultury chińskiej oraz znaczenia Państwa Środka we współczesnym świecie wygłosił Henryk Brandys, kurator wystawy.
Pokazane na wystawie eksponaty pochodzą z ambasady ChRL w Warszawie oraz ze zbiorów prywatnych H. Brandysa.
               - 18.05.  wystawa „Synagogi Wielkopolski”. Projekt „Synagogi Wielkopolski - krótka historia, stan obecny” ma na celu przedstawienie wybranych wielkopolskich synagog, by przybliżyć mieszkańcom naszego regionu fragment nieznanej szerzej historii oraz promować różnorodność kulturową. Wystawa ta ma przyczynić się także do uświadomienia Wielkopolanom, jak ważną rolę społeczność żydowska odegrała w historii naszego regionu.
              - 18/19.05  - „Drzwi otwarte” – noc muzeów.  Po raz pierwszy w Rawiczu zorganizowano  "Noc Muzeów". Przygotowane atrakcje przyciągnęły na rynek oraz do ratusza wielu rawiczan, a także osób zainteresowanych odbywającym się w tym samym czasie 24-godzinnym Festiwalem Sportu.
Atrakcją rawickiej Nocy Muzeów był pierwszy w Rawiczu pokaz video mappingu – animacji na ratuszu. Przygotowała ją firma Visual Sensation Lasershows & Technologies z Krzycka Małego, według scenariusza przygotowanego przez Muzeum Ziemi Rawickiej. Przedsięwzięcie sfinansował Urząd Miejski Gminy Rawicz.
             - 21.05 - wystawa edukacyjna. Dla uczczenia pamięci kadetów, którzy zginęli w III powstaniu śląskim, 21 maja obchodzony jest Dzień Kadeta, ustanowiony decyzją władz wojskowych w 1930 roku. Tegoroczne obchody tego dnia miały w Rawiczu, szczególnie uroczysty przebieg.
Program powstał dzięki współpracy Muzeum Ziemi Rawickiej i Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a. Organizatorami uroczystości byli także: Zespół Szkół nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów, Urząd Miejski Gminy Rawicz, Dom Kultury w Rawiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Przed tablicą znajdującą się na ścianie szpitala – gmachu dawnego Korpusu Kadetów nr 3/2,  poświęconą wychowankom, wychowawcom i dowódcom Korpusu Kadetów, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę, kwiaty złożyła delegacja młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 i przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gwizdek. Następnie z wojskową asystą honorową 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, ze sztandarem szkoły im. Rawickiego Korpusu Kadetów uczestnicy uroczystości przeszli przed pomnik Żołnierza Polskiego. Kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci poległych za Ojczyznę wychowanków rawickiego Korpusu Kadetów złożyły delegacje szkoły, samorządów powiatowego i gminnego, muzeum.
Na placu Wolności, przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki, wychowanka Szkoły Rycerskiej, do tradycji której nawiązywały międzywojenne Korpusy Kadetów, odbył się Apel Pamięci Oręża Polskiego. Kwiaty przed pomnikiem złożyli przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, instytucji, szkół. Głos zabrali – dyrektor MZR Jacek Jarczewski, starosta Zygmunt Wolny. O historii rekonstrukcji pomnika opowiedział Władysław Trawiński. W uroczystości na placu Wolności wzięli udział najważniejsi goście rawickiego Dnia Kadeta – Zbigniew Piórowicz z Warszawy i Aleksy Dworczak z Łodzi, którzy byli kadetami w rawickiej szkole, jednak z powodu wybuchu II wojny światowej nie było im dane jej skończyć.
  W Sali Portretowej rawickiego Ratusza odbyło się spotkanie młodzieży z kadetami i Grzegorzem Leśniewskim z Warszawy, przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a. Zbigniew Piórowicz i Aleksy Dworczak wspominali czas nauki w Rawiczu.
Czerwiec    - 19.06.  Konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna”. W ratuszowym holu wręczono nagrody uczestnikom Gminnego Konkursu Fotograficznego „Moja mała Ojczyzna”. Celem konkursu, przeznaczonego dla uczniów szkół z gminy Rawicz, jest zwracanie uwagi na ochronę środowiska i piękno Wielkopolski. Konkurs zorganizowały: Muzeum Ziemi Rawickiej, Zespół do spraw Edukacji Ekologiczno-Zdrowotnej Gminy Rawicz, Wydział GGPPiOŚ Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, Szkoła Podstawowa nr 6 w Rawiczu.
                 - 25.06. Wystawa pt. „Między Rawiczem a Poznaniem”, na której swoje obrazy pokazują artyści z tych miast – Witold Adamczyk i Andrzej Leśnik.
Lipiec        - 17.07.- 01.08.- 14.08. Wakacyjne zajęcia dla dzieci pod nazwą "Mały archeolog". Uczestnicy poznali zawód archeologa, obejrzeli zdjęcia z wykopalisk, napisali własne imię hieroglifami, szukali w piasku zakopanych, potem je narysowali. Na koniec obejrzeli zabytki archeologiczne i wzięli udział w konkursie "Co kojarzy się z zawodem archeologa?" Najlepsi otrzymali nagrody, reszta upominki pocieszenia.
                 - 29.07.  Wystawa prac Mariana Andersza, rzeźbiarza amatora z Bojanowa. Podczas wernisażu Marian Andersz, emerytowany stolarz z Bojanowa, opowiadał o swojej pasji rzeźbienia. Talent w tej dziedzinie odziedziczył po ojcu. Wzruszające podziękowanie podczas wernisażu za jego piękną twórczość złożyły Marianowi Anderszowi jego dzieci.\
Sierpień    - 13. Rawickie Mosty Sztuki. Wernisaż odbył się w ratuszu 27 sierpnia o godzinie 19:00. Na wystawie zaprezentowane zostały prace profesorów trzech uczelni artystycznych - ASP we Wrocławiu, UA w Poznaniu i ASP w Katowicach. Z koncertem poezji śpiewanej wystąpi na wernisażu zespół Koniugacja. Wystawie towarzyszył katalog, współfinansowany przez ASP w Katowicach, ASP we Wrocławiu i UA w Poznaniu. W ramach spotkania akademickiego odbyło się w Rokosowie seminarium „Warunki i kierunki kształcenia w uczelniach plastycznych”.
Wrzesień  - 04.09. W Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto wystawę obrazów Tomasza Bzdęgi zatytułowaną "Katharsis". Miała ona szczególny charakter, bowiem wiązała się z jego jubileuszem 20-lecia pracy artystycznej. Artysta, na co dzień główny instruktor w rawickim Domu Kultury, na jubileusz przygotował najnowsze obrazy.
Październik - 09.10. Muzeum Ziemi Rawickiej zorganizowało plenerową wystawę poświęconą pielgrzymkom Jana Pawła II na ziemi wielkopolskiej, usytuowaną na Plantach Jana Pawła II, obok pomnika Papieża Polaka.
Wystawę, zatytułowaną „Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979 - 1983 - 1997 - 1999”, wypożyczono z poznańskiego oddziału IPN. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło w niedzielę, 13 października, po mszy św. w kościele farnym o godz. 12:00.
                - 16.10. Muzeum Ziemi Rawickiej zorganizowało kolejną papieską wystawę pt. "Jan Paweł II w albumach rawiczan",  Pokazane zostały na niej fotografie z pielgrzymek, ale także zdjęcia i dokumenty związane z nadaniem 16 października 2003 roku rawickim Plantom imienia Jana Pawła II. Po wernisażu z koncertem wystąpi zespół Koniugacja.
               - 30.10. W sali Portretowej Ratusza w Rawiczu wręczono 30 października nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac w konkursie plastycznym i fotograficznym „Praca - pasje, marzenia. Mój talent”. Konkurs, zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawiczu, przy współudziale Muzeum Ziemi Rawickiej, odbył się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Listopad - W sali Portretowej Ratusza w Rawiczu odbyło się 15 listopada br. podsumowanie Konkursu Plastycznego ,,Namaluj nasz świat… niepełnosprawność w oczach dzieci i młodzieży”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Wsparcie dla każdego” w Pakosławiu, przy współpracy m.in. z Muzeum Ziemi Rawickiej.
Grudzień - W sali Portretowej rawickiego ratusza wręczono 9 grudnia nagrody najlepszym młodym plastykom w Konkursie Regionalnym "Mój świat, moje marzenia".
               - 13 grudnia 1973 roku, o godz. 12:00, otwarto Muzeum Ziemi Rawickiej. Dokładnie czterdzieści lat później w sali Portretowej rawickiego ratusza świętowano jubileusz placówki.
W handlową niedzielę 15 grudnia na rynku zapanowała świąteczna atmosfera w związku z Bożonarodzeniowym Jarmarkiem Artystycznym.
               - 16 grudnia w sali Portretowej rawickiego ratusza odbyło się spotkanie z Andrzejem Celińskim, znanym politykiem, a jednocześnie związanym z tak bliską Rawiczowi tradycją kadecką - jego ojciec był uczniem Korpusu Kadetów.
Na początku roku ukazał się Nr 1(145) Rok 2013 Kroniki Wielkopolski. Część artykułów napisali pracownicy muzeum. Wydanie zawiera rozdział „Przedstawiamy Miasto i Gminę Rawicz”.
Do każdej wystawy wydany został katalog, obszerniejszy muzeum przygotowało do wystawy „Pięć Barw Smoka”.
Muzeum wydało przewodnik „Staromiejski przewodnik Rawicz”, oraz wydawnictwo „Korpus Kadetów w Rawiczu”
Muzeum współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami i osobami prywatnymi, powiększając zbiory, oraz prowadzi działalność edukacyjną.

Przedsięwzięcia i działania merytoryczne (zadania statutowe i dodatkowe) 2014:

Muzeum Ziemi Rawickiej zafundowało pod choinkę najmłodszym mieszkańcom naszego miasta niespodziankę - kolorowankę pt. "Legenda o rawickim misiu".
17 stycznia 1920 roku Rawicz powrócił po 125 latach pod zaborami do Polski. Rocznicę tego wydarzenia uczczono w naszym mieście i muzeum. Z okazji 94. rocznicy powrotu Rawicza do Polski muzeum zaprosiło młodzież na cykl prelekcji historycznych.
17 stycznia, w wypełnionej po brzegi sali Portretowej rawickiego ratusza spotkali się miłośnicy poezji i muzyki na wieczorze autorskim Sabiny Klak.
Muzeum Ziemi Rawickiej przygotowało na ferie zimowe ciekawy program lekcji muzealnych. Dodatkową atrakcją jest internetowa publikacja dla dzieci.
Muzeum zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków na lekcje muzealne.
Marzec   - Rawicki Maraton Filatelistyczny wpisał się już do kanonu konkursów dla uczniów gminy i powiatu rawickiego. W tegorocznym Maratonie Filatelistycznym pt. "Gniezno i Poznań – tu Polska się zaczęła" wzięło udział 40 uczniów z powiatu rawickiego. Uczniowie pisali test z wiedzy filatelistycznej oraz tematycznej, dotyczącej tegorocznego tematu.
              - 7 marca w Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto wystawę "Przegląd twórczości amatorskiej", na której swoje obrazy, grafiki i rzeźby pokazało 29 twórców z Rawicza i okolic.
W czasie ferii zimowych odbyły się warsztaty filatelistyczne, uczestnicy zapoznawali się z materiałami dla uczniów udostępnionymi na stronach internetowych Muzeum Ziemi Rawickiej - współorganizoatora konkursu.
             - 10 marca w rawickim ratuszu przeprowadzono konkurs wiedzy o kompozytorze oraz wręczono nagrody. Tematem XVI Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego było w tym roku życie i twórczość Johanna Straussa (syna).
Muzeum Ziemi Rawickiej zaprosiło 13 kwietnia, w Niedzielę Palmową, na Jarmark Wielkanocny, który odbył się przed ratuszem i w ratuszowym holu od godz. 10:00 do 15:00.
Kwiecień, w Muzeum Ziemi Rawickiej swoją wystawę obrazów zatytułowaną "Pejzaże" otworzyła 25 kwietnia Dorota Bernady-Galantowicz.
17 maja -  Rawicka Noc Muzeów przyciągnęła na rynek i do ratusza - podobnie jak przed rokiem - wielu mieszkańców naszego miasta. W holu na parterze oblegane były stoiska z pokazem wykonywania witraży, biżuterii, dekupażu, origami, wikliniarstwa i rzeźby w drewnie. Na piętrze oglądać można było wystawę archiwalnych zdjęć weselnych z okolic Sobiałkowa, opracowanych przez Jana Twardaka, i posłuchać "Włościanek". W Sali Portretowej na dzieci czekały kolorowanki związane z legendą o rawickim misiu, a żywą ilustrację stworzyły uczennice SP 1 pod opieką  Macieja Pląskowskiego. Zwiedzający oglądali również sale ekspozycji stałej MZR, systematycznie modernizowane.  Przed ratuszem Teatr Wagabunda z Krakowa przygotował manufakturę świec i zabawy dla dzieci.Wydarzeniem artystycznym był plenerowa instalacja Mariusza Kosiby z Wrocławia zatytułowana "Azyl". Muzeum Ziemi Rawickiej zaprasza na "Gruss aus Rawitsch" - wystawę starych widokówek miasta i gminy Rawicz z przełomu XIX i XX wieku ze zbioru Macieja Formanowicza.
W  holu ratusza od 20 maja można oglądać wystawę "Ponadwiekowa historia harcerstwa w Bojanowie". Jej inicjatorem i pomysłodawcą jest Witold Mikołajczyk.
 21 maj,  Dzień Kadeta w Rawiczu miał wyjątkowo bogaty program. W jego ramach odbyła się bowiem II Międzynarodowa Konferencja „Edukacja patriotyczna młodzieży. Kadeci w walce o wolność i pokój na świecie”.

Informacje Muzeum Ziemi Rawickiej przygotowało na koniec maja 2014 roku.


Przedsięwzięcia inwestycyjne lub remontowe 2012:

Zakup gablot ekspozycyjnych.

Przedsięwzięcia inwestycyjne lub remontowe 2013:

Zakup gablot ekspozycyjnych.