Ośrodek Sportu i Rekreacji to jednostka, która głównie udostępnia obiekty klubom sportowym i różnym organizacjom. Poniżej zestaw działań tej instytucji zrealizowanych w latach 2011-2014. 

Przedsięwzięcia inwestycyjne lub remontowe 2010:
Modernizacja  kotłowni na stadionie im. F. Kapały - 40.000 zł
Zabudowa sufitu sali sportowej przy ul. Kopernika - 97.151,09 zł

Przedsięwzięcia inwestycyjne lub remontowe 2011:
Remont sali sportowej przy ul. Kopernika – drenaż i odwilgocenie budynku - 149.782,53 zł

Przedsięwzięcia inwestycyjne lub remontowe 2012:
Budowa kotłowni na strzelnicy przy ul. Leśnej - 17.205,62 zł
Zakup monitoringu na stadion przy ul. Spokojnej   - 18.885,42 zł

Przedsięwzięcia inwestycyjne lub remontowe 2013:
Montaż instalacji nawadniającej na płycie boiska stadionu przy ul. Spokojnej 1 a – 60.289,14 zł
Zakup i montaż monitoringu na stadionie im. F. Kapały – 46.911,03 zł
Dostosowanie zbiornika wodnego w Sierakowie do kąpieli i wypoczynku – 94.505,26 zł
Zakup kosiarki na stadion przy ul. Spokojnej 1a – 38.250,01 zł

Przedsięwzięcia inwestycyjne lub remontowe 2014:
Malowanie elewacji sali sportowej przy ul. Kopernika – 59.000 zł

Informacje Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował na koniec maja 2014 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie 2010

Wykonanie 2011

Wykonanie 2012

Wykonanie 2013

Plan 2014

2011-2014

1

Wydatki ogółem w dziale "Kultura fizyczna i sport"

       3 283 661,43   

    6 108 465,33   

       3 410 851,94   

          3 803 658,35   

          6 535 994,00   

    19 858 969,62   

2

Wydatki bieżące w rozdziale "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu"

          532 828,76   

       587 347,11   

          600 704,00   

             625 368,30   

             626 000,00   

 

3

Wydatki w rozdziale "Pozostała działalność"

            76 764,59   

         23 446,56   

            45 570,31   

               63 325,62   

          3 085 675,00   

 

4

Wydatki inwestycyjne w rozdziale "Obiekty sportowe"

            79 000,00   

    2 524 887,81   

 

 

 

 

5

Wydatki inwestycyjne w rozdziale "Instytucje kultury fizycznej"

                        -     

                     -     

            17 205,62   

             157 730,40   

             114 987,00   

 

6

Wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale "Instytucje kultury fizycznej"

                        -     

                     -     

            35 195,22   

               85 161,04   

                            -     

 

7

Wydatki bieżące na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej w dziale "Kultura fizyczna i sport" (1-2-3-4-5-6)

       2 595 068,08   

    2 972 783,85   

       2 712 176,79   

          2 872 072,99   

          2 709 332,00   

    11 266 365,63   

8

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w oświacie (Szkoła Podstawowa Nr 5)

            74 185,72   

         91 743,54   

          106 702,91   

             116 416,40   

             122 334,35   

 

9

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w oświacie (Szkoła Podstawowa Nr 1)

              8 626,07   

           9 994,52   

            17 693,31   

               17 252,67   

               18 270,00   

 

10

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w oświacie (Gimnazjum w Sierakowie)

          133 481,10   

       136 771,11   

          146 562,01   

             149 287,39   

             137 943,93   

 

11

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w oświacie (Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi)

                        -     

                     -     

            17 440,00   

               26 250,00   

               29 140,00   

 

12

Razem wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w oświacie

          216 292,89   

       238 509,17   

          288 398,23   

             309 206,46   

             307 688,28   

      1 143 802,14   

13

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (7+12)

       2 811 360,97   

    3 211 293,02   

       3 000 575,02   

          3 181 279,45   

          3 017 020,28   

    12 410 167,77   

 

WYDATKI MAJĄTKOWE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH

Nazwa zadania/przedsięwzięcia

Wykonanie za 2010 rok

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu

                    19 500,00   

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi

                    19 500,00   

Razem:

                    39 000,00   

Nazwa zadania/przedsięwzięcia

Wykonanie za 2011 rok

Budowa ścieżki rowerowej Rawicz-Sarnówka

                    23 000,00   

Budowa promenady na teranach rekreacyjnych

                    26 000,00   

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Rawiczu

               1 280 109,45   

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi

               1 244 778,36   

Razem:

               2 573 887,81   

Nazwa zadania/przedsięwzięcia

Wykonanie za 2012 rok

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Rawiczu

                  512 061,35   

Budowa promenady na teranach rekreacyjnych

                    25 285,58   

Utwardzenie kostką boiska przy szkole w Słupi Kapitulnej i zamontowanie na nim koszy do koszykówki

                    49 085,13   

Zakup odkurzacza podwodnego do czyszczenia dna i ścian basenu sportowego i rekreacyjnego

                    10 528,80   

Zakup monitoringu wraz z montażem (stadion żużlowy)

                    18 885,42   

Budowa obiektu sportowego-kulturalnego w Masłowie

                    65 928,00   

Razem:

                  681 774,28   

Nazwa zadania/przedsięwzięcia

Wykonanie za 2013 rok

"SarNÓWKA PARK"

                    68 714,87   

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu

                  658 560,00   

Zakup kamer monitorujących boisko "Orlik" i plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1

                      8 487,00   

Wykonanie automatycznego systemu nawadniającego oraz studni głębinowej na stadionie przy ul. Spokojnej

                    60 289,14    

Wykonanie prac związanych z dostosowaniem zbiornika wodnego (Sierakowo) do kąpieli i wypoczynku z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących i poprawy warunków korzystania z obiektu

                    97 441,26   

Dostosowanie stadionu żużlowego im. Floriana Kapały do wymogów licencyjnych (uprawnia klub żużlowy do rozgrywek o drużynowe mistrzostwa I ligi)

                    46 911,03   

Zakup kosiarki dla OSiR w Rawiczu

                    38 250,01   

Razem:

                  978 653,31   

 

 

Nazwa zadania/przedsięwzięcia

Plan na 30.04.2014 r.

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu

                    60 000,00   

Modernizacja toru saneczkowego w Rawiczu na cele rekreacyjne wraz z oświetleniem

                  114 987,00   

Budowa obiektu sportowego-kulturalnego w Masłowie

               3 023 000,00   

Razem:

               3 197 987,00   

Ogółem:

               7 471 302,40