Inwestycje realizowane w 2014 roku w gminie Rawicz. Poniżej prezentowane zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych jest odpowiedzią na pytanie, co burmistrz robi w gminie Rawicz w 2014 roku?

Inwestycje drogowe

1.  Wybudowano odcinek drogi na odcinku od ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Kalickiego w Sierakowie, jezdnię bitumiczną o długości 90 mb wraz z odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem.

Łączny koszt – 181.957,11 zł.

2.  Przebudowano odcinek ul. Marcinkowskiego od ul. Sukienniczej do Wałów Powstańców Wlkp., wybudowano jezdnię bitumiczną o długości 200 mb wraz z odwodnieniem, chodnik i parking z 50 miejscami postojowymi. Łączny koszt – 401.458,86 zł.

3.  Przebudowano ul. Hallera - została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 500 mb i wybudowano kanalizację deszczową w ulicy.

Łączny koszt – 761.566,58 zł.

4.  Trwa budowa odcinaka wschodniej obwodnicy Rawicza od ul. Kamińskiego do Ronda Żołnierzy Wyklętych. W ramach inwestycji wykonana zostanie ulica wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i odwodnieniem na długości ok. 1 km. Zadanie będzie dofinansowane z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych w wysokości – 2.079.762 zł.

Łączny koszt inwestycji – 4.480.150,16 zł.

5.  Wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Bobrowskiego. W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe chodniki, miejsca postojowe oraz zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni na długości ok. 230 mb.

Łączny koszt inwestycji – 522.361,78 zł.

6.  Budowane są chodniki we wsi Dąbrówka. W ramach inwestycji wybudowane zostaną chodniki o długości 300 mb.

Łączny koszt – 116.461,41 zł.

7.  Do końca roku zostaną przebudowane ulice Letnia i Wiosenna na Osiedlu XXX–lecia. W ramach inwestycji wybudowana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej o łącznej długości 135 mb wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Łączny koszt inwestycji – 251.586,66 zł.

Inwestycje oświetleniowe

1.  Wybudowane zostało oświetlenie w Dębnie Polskim na ulicach: Jastrzębiej, Kruczej, Orlej, Sowiej i Ślusarskiej, łącznie 19 słupów oświetleniowych.

Łącznie poniesione koszty – 125.420,12 zł.

2.  Do końca roku zostanie wybudowane oświetlenie na ul. Marcinkowskiego. Do wybudowania jest 6 słupów oświetleniowych.

Łączny koszt – 34.353 zł.

3.  Na ul. Jesiennej i Letniej zostaną przestawione 4 słupy.

Inwestycje realizowane w ramach środków budżetu obywatelskiego

1.  Do końca roku wybudowane zostaną w Słupia Kapitulnej chodniki z kostki betonowej o łącznej długości ok. 720 mb.

Łączny koszt – 117.755,28 zł.

2.  W Zielonej Wsi zostanie utwardzony plac przy kościele z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla pojazdów.

Łączny koszt - 133.763 z.

Inwestycje realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego

1.  W Konarzewie wykonany zostanie chodnik za kwotę 5.500 zł.

2.  W Izbicach wykonany zostanie chodnik za kwotę 10.000 zł.

Inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych

Trwa budowa obiektu sportowo – kulturalnego w Masłowie. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 562.500 zł.

Koszt inwestycji – 3.120.700 zł.

     Po uchwaleniu ustawy „śmieciowej”, zaproponowałem gminom subregionu leszczyńskiego zawiązanie związku komunalnego w celu prowadzenie wspólnej polityki zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponad roczną działalność Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego można uznać za efektywną i udaną.

 

Tadeusz Pawłowski, 31 lipca 2014 r.