Czytaj więcej...Po nałożeniu wszystkich obszarów, które już mają swoje zastosowanie i nie mogą być przeznaczone na inne cele, powstaje przestrzeń wykluczająca lokalizację zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska.

    Czytaj więcej...Nowe „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz” zawiera obszary terenów przeznaczonych pod przemysł. To zagadnienie pewnie będzie przedmiotem dalszych dyskusji i osią sporów w Radzie MGR, które mogą spowodować, że przyjęcie studium przez tę upolitycznioną i spolaryzowaną Radę MGR może być nierealne.

    Czytaj więcej...W celu analizy obszarów na terenie naszej gminy, które potencjalnie nadawałyby się do ujęcia w SUiKZP 2014 jako tereny przemysłowe, najpierw proponuję wyeliminowanie tych obszarów, które z różnych powodów nie będą mogły być brane pod uwagę przy projektowaniu nowych terenów przemysłowych.

    Czytaj więcej...Prace nad nowym „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz” wchodzą w fazę końcową. Pod koniec lutego burmistrz rozesłał przygotowane przez Wydział GGPPiOŚ Urzędu Miejskiego pisma wraz z załącznikami do stron uzgadniających i opiniujących studium.