W idok na centrum Rawicza w obrębie plant. Kierunek północny - w prawą stronę.

Widok na centrum Rawicza w obrębie plant