Wna centrum Rawicza od północnego wschodu. U dołu Rondo Solidarności.

Widok na centrum Rawicza od północnego-wschodu