W pierwszym po wyborach zebraniu sołtysów 21 sołectw Gminy Rawicz uczestniczyli zaproszeni goście: Tadeusz Pietrzak, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Włodzimierz Jędrkowiak, kierownik oddziału ARiMR w Miejskiej Górce, Marian Gross, powiatowy lekarz weterynarii, Zbigniew Gąsior, przewodniczący Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu podziękowali za wieloletnią pracę w Romanowi Irzykowiczowi, który w związku z przejściem na emeryturę zakończył także działalność w tej komisji.

W sali portretowej Ratusza odbyło się otwarte spotkanie Leszka Wojtasiaka, wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorców, zorganizowane przez rawickie Koło Platformy Obywatelskiej. W spotkaniu wziął udział Mariusz Witczak, senator RP.

W rocznicę Insurekcji Warszawskiej, powstania, które wybuchło 17 kwietnia 1974 r. w Ogrodzie Saskim pod przewodnictwem szewca Jana Kilińskiego podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, rawickie rzemiosło obchodziło swoje święto.

W poniedziałek rano na zaproszenie "Życia Rawicza" i telewizji kablowej, w studiu TV Rawicz spotkali się Tadeusz Pawłowski z Grzegorzem Kubikiem, aby podyskutować o uchwale, jaką G. Kubik zaproponował do uchwalenia Radzie Miejskiej na sesji, która odbyła się pod koniec marca.