W przeddzień 63. rocznicy Powstania Warszawskiego przed pomnikiem "Gloria Victis" na warszawskich Powązkach odbyły się główne uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające największy niepodległościowy zryw Armii Krajowej i największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. W obchodach brał udział Chór im. Karola Kurpińskiego z Sarnowy.

W Zakładzie Wodociągu i Kanalizacji odbyła się narada, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu, prezes Rawickiej Spółdzielni Mleczarskiej i pracownicy ZWiK.
Tematem rozmów była ilość i jakość zrzucanych przez Spółdzielnię ścieków oraz sposób rozwiązania ich zrzutu w najbliższym czasie.

We Wrocławiu odbyły się 28 lipca br. IX Mistrzostwa Polski w Grillowaniu. Do finału zakwalifikowała się (z wielkopolskich eliminacji rozgrywanych w czasie Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa w Rawiczu) reprezentacja gminy Rawicz.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, która została znowelizowana 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1201) i weszła w życie 10 października 2006 r., wszyscy pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają ocenie. Pierwsza ocena musi się odbyć do 10 października 2007 r.

Motto:
„Prędzej świnie będą fruwały niczym jaskółki,
aniżeli dziennikarz dobrowolnie przyzna się,
że krytykując samorząd, przesadził”

(Taką sentencję wygłosił
prowadzący ongiś szkolenie na temat
„Prawo prasowe i samorząd”)

Do Dębna Polskiego po raz ósmy zostały zaproszone nie tylko okoliczne zespoły ludowe i folklorystyczne, ale także wykonawcy z zaprzyjaźnionych regionów. Tradycyjnie na scenie w Dębnie Polskim co roku występuje około 20 zespołów.

Na ulicy Matejki w Masłowie został ukończony odcinek drogi z chodnikiem od ul. Śląskiej do zakrętu. W kolejnych dniach firma ukończy budowę ulicy na odcinku od zakrętu do ul. Chełmińskiego. Będzie to dopiero 1/3 całości ulicy Matejki. Postęp prac, jak na razie jest zadowalający.