Na inwestycje w 2008 r. realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) planujemy wydać ogółem 13.358.844 zł. Jest to o 3 mln zł więcej, niż wydamy na inwestycje w 2007 r.
(Więcej o inwestycjach w dziale [Polemiki])

Do 15 listopada burmistrz ma obowiązek przygotować i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu gminy na nowy rok oraz przedłożyć go radnym.
(Dla użytkowników zalogowanych, projekt budżetu do pobrania w dziale [PLIKI DO POBRANIA])

Czytaj więcej...W Rawiczu, z okazji 89 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyły się uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Tradycyjnie, w Kościele Farnym ks. kan. Józef Podemski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla i NMP wspólnie z ks. Krzystofem Skowrońskim, proboszczem parafii pw. Św. Andrzeja Boboli odprawili koncelebrowaną Mszę Św. w intencji Ojczyzny.

W Rolniczym Kombinacie Spółdzielczym w Łaszczynie burmistrz spotkał się z Danutą Klimaszewską, prezesem RKS. Podczas spotkania burmistrz negocjował kupno gruntów od RKS, na których wybudowana jest świetlica wiejska w Łaszczynie.

Na terenie byłego poligonu została oddana do użytku strzelnica sportowa. Strzelnica została uruchomiona w pomieszczeniach budynku gospodarczego, wyremontowanych i przystosowanych do strzelania z broni pneumatycznej na odległość 10 m.

Z uwagi na dużą liczbę jubilatów odznaczonych przez prezydenta RP medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, uroczystość wręczenia odznaczeń została podzielona na dwie tury.
Pierwsza część odbyła się 6 listopada, a druga 8 listopada 2007 r.

Po raz piąty Dom Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu samorządu i pomocy proboszczów rawickich Parafii zorganizował dla mieszkańców Gminny Dzień Seniora.

Komisja składająca się z przedstawicieli wykonawcy, inspektorów nadzoru, służb technicznych ZWiK i Urzędu Miejskiego dokonała przeglądu odbiorowego wykonanych prac na ul. Zacisze.

Informacja zamieszczona na tym portalu 26 października 2007 r., a zatytułowana „Bezprawne zajęcie”, tak jak się spodziewałem, cieszyła się sporym zainteresowaniem czytelników, co widać po ilości otwarć tego artykułu (do 2 listopada 2007 r. było ich prawie 180).