Od 7 stycznia br. odbył się cykl spotkań z radami pedagogicznymi i związkami zawodowymi w sprawie zamiarów przekształcenia rawickich miejskich przedszkoli w przedszkola niepubliczne. Trwają także spotkania z rodzicami.

Głównym punktem obrad XV sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz było uchwalenie budżetu na 2008 r. Na sesji obecnych było 20-tu radnych, a jednego nie było.

(Komentarz do drugiej części XV sesji - tylko dla zalogowanych)

ZAPRASZAM właścicieli nieruchomości położonych na trasie planowanej drogi ekspresowej S-5 oraz obwodnicy drogi krajowej nr 36 do Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. W piątek 18 stycznia 2008 r. od godz. 13.00 zostanie wyłożona do wglądu dokumentacja techniczna przebiegu planowanych dróg S-5 i obwodnicy nr 36.

Od poniedziałku 14 stycznia 2008 r. firma „KRZY-KOL” z Jutrosina rozpocznie na zasadach komercyjnych (bez dotacji z budżetu Gminy) przewozy osobowe na dotychczasowej trasie linii nr 2 – z dworca PKP do Wydaw i z powrotem.

Czytaj więcej...

W świetlicy ZK odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie członków Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Eugeniusz Balbus, prezes Związku przedstawił działalność koła w 2007 r.

Burmistrz spotkał się z mieszkańcami posesji przylegających do projektowanego odcinka drogi od końcówki ulicy Leśnej przy byłym poligonie do skrzyżowania z ulicami Świętojańską i Simoniego.

Na cyklicznym zebraniu obradowali członkowie Rady Osiedla 350-Lecia. Oprócz spraw bieżących dotyczących miedzy innymi utrzymania porządku na placach i w otoczeniu budynków komunalnych omawiane były szczegóły rozwiązań komunikacyjnych w części osiedla za szpitalem.