Przedstawiciele inwestora - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, instytucji współfinansującej – Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, wykonawcy, służb nadzoru i samorządu gminnego dokonali uroczystego odbioru zbiornika retencyjnego „Izbice” na Masłówce.

W Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz odbyło się spotkanie posła Jana Dziedziczka z burmistrzem. W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Barys, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i w roli obserwatorów rawiccy działacze PIS.

Gościnnie na strzelnicy w Rawiczu odbył się doroczny turniej strzelecki Bractw Kurkowych Okręgu Leszczyńskiego o godność króla Okręgu. Gospodarzami zawodów byli bracia z Krobi jako, że w ubiegłym roku tytuł ten zdobył Piotr Sikorki członek KBS Krobia. Bracia z Krobi gospodarzyli w Rawiczu, ponieważ własną strzelnicę mają jeszcze w budowie.

Na boisku Szkoły Podstawowej w Masłowie Rada Rodziców zorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka. Festyn, według informacji Ryszarda Preussa, dyrektora SP Masłowo był kontynuacją wcześniejszych tego typu imprez organizowanych w poprzednich latach.

Pożałowania godną wpadkę zaliczyli rawiccy działacze Platformy Obywatelskiej, wspierani przez posła Macieja Orzechowskiego oraz radnego sejmiku województwa wielkopolskiego Adama Dudę.

Henryk Dębicki i Jacek Merdas przedstawiciele „Centrum Ekoenergii” już trzeci raz w Rawiczu prezentowali zalety pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i odzyskiwanej z odpadów biodegradowalnych.

Zarejestrowany przez Departament Sportu i Turystyki UM w Poznaniu formularz wniosku o dofinansowanie remontu basenu został odebrany w Urzędzie Marszałkowskim przez pracownika Gminy.