Czytaj więcej...W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie, na którym Przemysław Pacia, wicewojewoda wielkopolski oraz Przemysław Gonera, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazali burmistrzom Rawicza i Krotoszyna dokumenty potwierdzające dofinansowanie na realizację zgłoszonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Infrastruktury projektów z zakresu ochrony środowiska. Dokumenty potwierdzają, że Ministerstwo Infrastruktury zaakceptowało wnioski.

Czytaj więcej...Do takiej konstatacji doszli sołtysi, w imieniu których Zbigniew Lubawy, sołtys Dębna Polskiego i jednocześnie przewodniczący kolegium sołtysów naszej Gminy w połowie sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz zakomunikował, że na znak protestu sołtysi opuszczą obrady. Zaś na kolejnej naradzie sołtysów będzie wnioskował do burmistrza, aby sołtysi byli zwolnieni z uczestniczenia w cyrku zwanym posiedzeniami rady.

Czytaj więcej...Na spotkaniu z redaktorami mediów lokalnych burmistrz poinformował o tym, że na środowej sesji kolejny już czwarty raz złoży radnym propozycję uchwalenia opłat adiacenckich. Rada Gminy Rawicz od kilku lat skutecznie opiera się przed podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych na skutek dokonania podziałów geodezyjnych oraz opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wyniku wybudowania infrastruktury komunalnej.

 

Czytaj więcej...W Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz odbyło się szkolenie dla przedstawicieli instytucji zajmujących się  skutkami patologii społecznych z zakresu rozpoznawania i zwalczania narkomanii.

Czytaj więcej...Na „Rancho” w Zielonej Wsi panie z okolicznych sołectw uczestniczyły w Dniu Kobiet współfinansowanym ze środków programu unijnego „Działając indywidualnie – gospodarujemy wspólnie. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy”, a zorganizowanym przez Centrum PISOP w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej...W Ratuszu odbyło się podsumowanie XI Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego pt. „Znani kompozytorzy – Wolfgang Amadeusz Mozart”, zorganizowanego przez Jeanette Jarczewską, nauczycielkę muzyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu.