Czytaj więcej...W Klubie Neptun odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Dolina Świętojańska". Wśród zaproszonych gości był Janusz Moos, przewodniczący powiatowego kolegium prezesów ROD oraz burmistrz Gminy Rawicz.

Czytaj więcej...Do końca pierwszego półrocza spodziewane jest zakończenie prac przy budowie zakładu utylizacji odpadów w Trzebani. Jest to największy do zrealizowania kontrakt z tych, które prowadzi MZO w Lesznie w ramach wspólnego przedsięwzięcia 18 gmin subregionu leszczyńskiego: „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.

Czytaj więcej...Zgodnie z przyjętym kilka lat temu planem, co roku będzie wykonywany pewien zakres robót remontowych zgodnie z posiadaną przez Urząd dokumentacją na rewitalizację centrum miasta i Plant Jana Pawła II. W tym roku wykonane będą nowe nawierzchnie placów leżących po obu stronach drogi rozdzielającej planty przy pomniku Żołnierza Polskiego.

Czytaj więcej...Od ubiegłego roku trwa jedna z większych inwestycji tej kadencji – budowa kanalizacji w Masłowie i Szymanowie. Gmina Rawicz, jako jedna z pierwszych otrzymała  w 2009 r. zapewnienie o dofinansowaniu tej inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej...Ruszyły po długiej zimie prace inwestycyjne przy budowie ulicy Leśnej i drogi wewnętrznej w Sierakowie wraz z odwodnieniem. W wyniku tej budowy powstanie odcinek drogi łączącej końcówkę ul. Leśnej koło terenów byłego poligonu z ul. Simoniego.

Czytaj więcej...W leszczyńskiej hali Trapez 20 i 21 marca br. odbyły się czwarte targi „DOM i OGRÓD”.  W trakcie targów odbyło się wręczenie dyplomów za udział w konkursie na najciekawsze inwestycje ostatniego pięciolecia.

Czytaj więcej...Na cyklicznej naradzie sołtysi wypowiedzieli się jednogłośnie za dalszym wyodrębnianiem w budżecie na 2011 r. tzw. funduszu sołeckiego. Ponieważ, zgodnie z ustawą rady gmin do końca marca muszą podjąć uchwały o wyodrębnieniu tego funduszu w budżetach na kolejny rok, burmistrz chciał poznać opinię samych zainteresowanych, czyli sołtysów.

Czytaj więcej...W sali sesyjnej Urzędu MGR odbyło się, zorganizowane przez Adama Aleksandra, przewodniczącego RMGR wspólne spotkanie członków dwóch komisji Rady Miejskiej Gminy Rawicz: Rozwoju Gospodarczego i Finansowo-Budżetowej. Ponadto w obradach uczestniczyli: burmistrz, zastępca i naczelnicy wydziałów oraz radny Grzegorz Kubik. Tematem dyskusji były plany i koncepcje budowy dróg we wschodniej części miasta na terenach przemysłowych.

Czytaj więcej... Na cotygodniowym spotkaniu burmistrzów z redaktorami lokalnych mediów T. Pawłowski poinformował o przetargach, jakie się odbyły, bądź są w trakcie prowadzenia postepowania od początku br.

Czytaj więcej...W zebraniu kolegium prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu rawickiego udział brali Krystyna Knapik Wasilewska, kierownik Delegatury w Lesznie i dr inż. Zdzisław Śliwa, prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu.

Czytaj więcej...Burmistrz podpisał umowę z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” Spółką z o. o., w której gmina Rawicz oddała do dyspozycji zarządowi strefy tereny położone przy drodze krajowej nr 5 koło Dębna Polskiego.

Czytaj więcej...W sarnowskim Ratuszu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze działkowców ROD „Zorza”, na którym podsumowano mijającą kadencję i dokonano wyboru władz ogrodu.

Czytaj więcej...Po wyborach, w których udało się wyłonić 16 uczniów do zasiadania w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Rawicza (Rada miała liczyć 21 członków), odbyła się pierwsza sesja. Głównym punktem obrad pierwszej sesji było ukonstytuowanie się organów Rady.

Czytaj więcej...Wody wylewające się z Dąbroczni, która osiągnęła stan 4,21 m głębokości (stan alarmowy dla tej rzeki wynosi 3,80 m) przelewały się przez drogę przed mostem do Sikorzyna. Przez cztery dni droga została zamknięta dla ruchu pojazdów ciężarowych.