Czytaj więcej...Druga tura rozmów w sprawie wysokości odszkodowań za grunty przejęte przez GDDKiA na budowę drogi ekspresowej S-5 i obwodnicy drogi krajowej nr 36 odbyła się w tydzień po pierwszym spotkaniu. Tym razem w rozmowach wojewodę reprezentowała, Dorota Stawiska, dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  był dyrektor Marek Napierała i w rozmowach, jak poprzednio uczestniczył poseł Wiesław Szczepański.

Czytaj więcej...Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu obchodziło jubileusz 90-lecia działalności. Z tej okazji odbyły się uroczystości, które rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną przez księży, absolwentów Liceum różnych roczników. Mszy przewodził ks. senior Marian Płóciennik, najstarszy absolwent w sutannie.

Czytaj więcej...Burmistrz poprosił na spotkanie w urzędzie kierowników firm realizujących w ramach konsorcjum przebudowę ul. Konopnickiej. Obecny był także inspektor nadzoru i dyrektor ZWiK, który przy okazji robót drogowych wykonuje nową sieć wodną.

Czytaj więcej...Piotr Domaniecki, zastępca burmistrza organizuje cykliczne spotkania w sprawie wykorzystania przyznanych gminie Rawicz z funduszy unijnych około 550 tys. zł na promocję Plant Jana Pawła II.
Tym razem gościem burmistrza był mjr  Bogdan Wojtal, dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu wraz ze współpracownikami.

Czytaj więcej...Do urzędu MGR burmistrz T. Pawłowski zaprosił właścicieli gruntów przejmowanych pod budowane drogi S-5 i nr 36 oraz przedstawicieli GDDKiA, która jest stroną postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez wojewodę. W spotkaniu udział wzięli poseł Wiesław Szczepański, burmistrz Bojanowa Józef Zuter oraz sołtysi Masłowa i Pakówki, którzy wcześniej organizowali nieformalne spotkania rolników w sprawie odszkodowań na wsiach.

Czytaj więcej... Z okazji 32. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, w kościele pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP odbyła się Msza św. koncelebrowana w intencji szybkiego wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze.

Czytaj więcej...W Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego komendanta powiatowego. W uroczystej odprawie uczestniczył mł. insp. Krzysztof Jarosz, wielkopolski komendant wojewódzki Policji w Poznaniu, który na komendanta powiatowego Policji w Rawiczu powołał podinsp. Tomasza Trawińskiego.

Czytaj więcej...Mieszkańcy Masłowa na zebraniu wiejskim w ubiegłym roku przeznaczyli 15.200 zł z funduszu sołeckiego 2010 r. na stworzenie placu zabaw przy ul. Matejki. W pobliżu mieści się Przedszkole „Słoneczny Poranek”, więc pomysł chyba się przyjmie.

Czytaj więcej...Michał Gertchen, prezes Stowarzyszenia Osób Sprawnych Inaczej Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomocna Dłoń" w Rawiczu zorganizował w Domu Kultury spotkanie przy kawie i ciastku członków organizacji.

Czytaj więcej...Po przebudowaniu gazociągu przez Zakład Gazowniczy na ul. Englerta ruszyły dalsze roboty z budową drogi. W tym czasie projektanci przeprojektowali odcinek drogi w taki sposób, aby pogodzić rozbieżne interesy właścicieli nieruchomości położonych po przeciwnych stronach ulicy, umożliwiając w ten sposób dalsze poprowadzenie drogi.

Czytaj więcej...Przedstawiciele spółki „Creo Consulting” po raz kolejny w rawickim magistracie spotkali się z reprezentantami samorządów i większych odbiorców energii elektrycznej spośród instytucji samorządowych w sprawie utworzenia tzw. „grupy zamówieniowej”, która mogłaby być partnerem dla zakładów energetycznych dostarczających prąd w negocjacjach na temat stawek.

Czytaj więcej...Julita Augustyniak z GCIiDS poinformowała o działaniach, jakie Urząd Miejski podejmował w sprawie tzw. „dopalaczy”. Była to odpowiedź na komentarze internatów wpisane na portalach miejscowych mediów, które zarzucały urzędowi gminy bezczynność w tej w sprawie.

Czytaj więcej...Adam Aleksander, przewodniczący Rady MGR zaprosił na spotkanie przewodniczących klubów radnych z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację przebudowy ul. Konopnickiej. Niestety frekwencja nie dopisała, bo oprócz Tomasza Organistki, przewodniczącego Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego, na spotkanie przyszła jeszcze radna Aleksandra Ciąder–Hajnce, wiceprzewodnicząca Rady. Nie mieli czasu, aby pojawić się na spotkaniu przewodniczący klubów SAW - G. Kubik i PO - J. Gwizdek.

Czytaj więcej...W świetlicy wiejskiej sołtys Stanisław Robaszewski zorganizował spotkanie mieszkańców Szymanowa z firmą Rawbud, inspektorem nadzoru Włodzimierzem Antkowiakiem i gminnymi urzędnikami zajmującymi się budową kanalizacji w tej wsi.

Czytaj więcej...Julita Augustyniak z Gminnego Centrum Informacji i Dialogu Społecznego i Michał Turski z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przeprowadzili konsultacje programu współpracy z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego.

Czytaj więcej...Powoli zbliżamy się do końca V kadencji Rady Miejskiej Gminy Rawicz i drugiej kadencji Tadeusza Pawłowskiego na stanowisku burmistrza wybranego w bezpośrednich wyborach. Czas więc na podsumowanie tego okresu, obejmującego lata 2007 - 2010.

Czytaj więcej...Tym razem w konferencji organizowanej przez burmistrza udział wzięli Grzegorz Matysiak, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Stanisław Kmita, naczelnik wydziału Inwestycyjno-Technicznego.

Czytaj więcej...Na początku października Gminne Centrum Informacji zorganizowało drugą akcję profilaktyczną finansowaną przez Fundację Ronalda McDonalda. Tym razem przebadano 162 dzieci. Najliczniej w tej grupie reprezentowane były dwulatki.

Czytaj więcej...W ubiegłym roku mieszkańcy Szymanowa na zebraniu sołeckim zdecydowali, że większość środków z funduszu sołeckiego przyznanego na 2010 r. przeznaczy na odświeżenie pomieszczenia świetlicy.