Czytaj więcej...W 56. rocznicę wydarzeń nazywanych Powstaniem Poznańskiego Czerwca 1956 r., przed tablicą pamiątkową poświęconą represjonowanym więźniom politycznym okresu stalinowskiego 1945-1956, delegacja samorządowców powiatu i gminy Rawicz złożyła wiązankę kwiatów.

Czytaj więcej...Sołtys Barbara Niwczyk z Wiesławą Zbąską, dyrektorką słupeckiej szkoły rozpoczęły festyn rodzinny w Słupi Kapitulnej zorganizowany przez radę sołecką i środowisko szkolne z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca.

Czytaj więcej...W auli Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze odbyło się otwarte spotkanie informacyjne na temat technologii wychwytywania i składowania CO2  (CCS), podczas którego zaprezentowano tzw. rekomendację mieszkańców gmin Góra, Jemielno, Wąsosz, Niechlów, Rawicz i Bojanowo, zawierającą opinię i zalecenia dotyczące zastosowania technologii CCS w Polsce i w regionie.

Czytaj więcej...Na nadzwyczajnej sesji Rady MGR radni mieli zdecydować, czy gmina Rawicz od 1 lipca przyszłego roku ma prowadzić samodzielnie gospodarkę odpadami, czy też wspólnie z innymi 19. gminami subregionu leszczyńskiego.

Czytaj więcej...Rawicka procesja Bożego Ciała w 2012 r. przeszła z kościoła pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli. Tradycyjnie też odbyły się nabożeństwa przed ołtarzami przy kościołach i na rawickim rynku.

Czytaj więcej... Czy można odróżnić człowieka dotkniętego wrodzonym zespołem niedoboru jodu, od działacza autentycznie zatroskanego i przejmującego się kłopotami? Można. Jest na to dość prosty sposób.

Czytaj więcej...W środę 13.06.2012 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę o przystąpieniu gminy Rawicz do „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Oznacza to, że związek przejmie obowiązek uregulowania wszelkich spraw przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, samorządy województw miały sześć miesięcy od początku tego roku na uchwalenie wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Termin upływa 30 czerwca br.

Czytaj więcej... Wojewoda wielkopolski zawiadomił burmistrza, że w wyniku oszczędności na zadaniach "II Etapu Bezpieczeństwo - Dostępność" realizowanego z "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych istnieje możliwość dofinansowania zadania "Rozbudowa ul. Ceglanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Czytaj więcej...Na stadionie w Sarnowie druhowie z 28 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Rawicz uczestniczyli w ocenianych trzech konkurencjach sprawnościowych w ramach dorocznych gminnych zawodów pożarniczych.