Czytaj więcej...Prawie dwie setki osób pomagało w organizacji i zabezpieczeniu 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, który odbył się 18 i 19 maja bieżącego roku. To duża rzesza głównie młodych ludzi zaangażowanych w działania nie tylko na rzecz sportu, ale także miasta. Ich wkład w to przedsięwzięcie jest bezcenny. Za to zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu organizatorzy festiwalu w podziękowaniu dla wolontariuszy zorganizowali piknik na strzelnicy OSiR w Sierakowie.

Czytaj więcej...Na strzelnicy OSiR w Sierakowie odbył się VIII drużynowy i indywidualny Turniej Strzelecki Formacji Obrony Cywilnej i Zarządzanie Kryzysowego. W dorocznych zawodach udział wzięły reprezentacje starostwa i gminy powiatu rawickiego.

Czytaj więcej...Na XXXIII sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2012 rok oraz udzielili burmistrzowi absolutorium. Za przyjęciem sprawozdań finansowych za 2012 r. byli wszyscy obecni na sesji radni. Jednak tym razem, w odróżnieniu od ubiegłorocznej spokojnej sesji absolutoryjnej, liderzy opozycji postanowili dać upust swoim frustracjom i po dość marnych merytorycznie wystąpieniach, namawiali innych radnych do nieudzielania absolutorium burmistrzowi.

Czytaj więcej...Na kolejne w tym roku spotkanie z przedstawicielami duńskiej firmy Republic of Fritz Hansen burmistrz zaprosił starostę Zygmunta Wolnego, Ewę Kośmider - naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa, Grażynę Marczyńską - dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, bryg. Sławomira Rojdę - komendanta powiatowego PSP.

Czytaj więcej...Podczas spotkania z samorządowcami Tomasz Klemczak, redaktor nowego na rynku wydawniczym czasopisma „Ziemia Rawicka” zaprezentował dwa pierwsze numery dwutygodnika, który w maju zadebiutował w powiecie rawickim.

Czytaj więcej...Wsali Portretowej rawickiego Ratusza Platforma Obywatelska zorganizowała konferencję na temat budowy dróg S5 i DK36, w której uczestniczyli najważniejsi politycy PO z Dolnego Śląska i Wielkopolski, wysokiej rangi urzędnicy wojewódzcy oraz miejscowi działacze PO.

Czytaj więcej...Nad zbiornikiem wodnym w Pakosławiu odbyła się narada samorządowa starostów, burmistrzów i wójta. Dotyczyła możliwości objęcia programem oszczędnościowym obiektów użyteczności publicznej poprzez wdrożenie programu dociepleń i monitorowania zużycia nośników energii.