Czytaj więcej...Tegoroczne gminne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi, która w tym roku obchodzi 150. rocznicę powstania. Jednocześnie była to okazja do oficjalnego oddania do użytku i poświęcenia Szkoły po remoncie i rozbudowie.

Czytaj więcej...Podczas targów POLEKO 2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zorganizował kolejną już Krajową Konferencję Ochrony Środowiska pod tytułem „Ochrona środowiska – polityka horyzontalna Polski i Unii Europejskiej”.

 

Czytaj więcej...Realizując Program Aktywności Lokalnej w ramach projektu unijnego „Twój wybór - Twoja szansa”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z sołectwem w Konarzewie zorganizował w parku przy pałacu w Konarzewie imprezę integracyjną pt. „Wiejskie tradycje”.

 

Czytaj więcej...Zokazji 10. rocznicy nadania plantom w Rawiczu imienia Jana Pawła II, w Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto wystawę pt.: „Jan Paweł II w albumach rawiczan”. Na wystawie zorganizowanej na pamiątkę 35. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża pokazano fotografie dokumentujące spotkania rawiczan z Ojcem Świętym.

 

Czytaj więcej...W poniedziałek 21 października 2013 r. w Centrum Biznesu w Lesznie odbędzie się konferencja pt.: „Szanse i warunki inwestowania w tym na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK w Lesznie i Rawiczu”, na którą organizatorzy zapraszają przedsiębiorców z Leszna i Rawicza. Przedsiębiorcy z Rawicza, którzy chcieliby wziąć udział w tym spotkaniu, a nie dostali jeszcze zaproszenia, mogą zgłosić się (telefonicznie lub mailem) do Biura Promocji Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Czytaj więcej...Po raz piąty odbyło się zebranie udziałowców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, na którym dokonano analizy i podsumowania trzech miesięcy działania systemu gospodarowania odpadami.
Od wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mediach  nazywanego „rewolucją śmieciową” minęło trzy miesiące. Zgromadzone dane i doświadczenia pozwalają już na pierwsze podsumowania.

Czytaj więcej...WLesznie odbyły się pierwsze z cyklu konsultacji społecznych wstępnego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Zarząd województwa zaprosił samorządowców i potencjalnych przyszłych beneficjentów do dyskusji nad kształtem dokumentu, aby mogli się wypowiedzieć co do rozwiązań programu.

Czytaj więcej...Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powstał w Rawiczu w 1953 r., dlatego też Zarząd Oddziału zorganizował uroczysty zjazd z okazji 60. rocznicy działalności.