1924 r. Harcerskie wakacje w Dębkach

  1924 rawiccy harcerze w Dębkach Dwadzieścia jeden fotografii wykonanych w 1924 roku, gdy rawiccy harcerze przebywali na obozie w Dębkach.

  Dwie fotografie wykonane na stacji w Krokowej (wioska leżąca w pobliżu Dębek).
  Zdjęcia wykonano 4 sierpnia 1924 r.

  1924-08-04 Dębki, na stacji Krokowo {L-1} 1924-08-04 Dębki, na stacji Krokowo {L-1}


  Zdjęcia z życia obozowego w Dębkach, gdzie mieścił się stały obóz i podczas wypadów do pobliskich miejscowości położonych wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku.

  1924. Dębki. Siedziba - obóż stały

  1924. Dębki, robi się {KIII} {L-1}1924. Dębki. Siedziba - obóż stały {K} {L-1}

  1924 r. Dębki. Cześć sztandarowi {K} {L-1}

  1924. Dębki. Cześć sztandarowi {K} {L-1}

  1924. Dębki. Lepsza wiara {V} {L-1} 1924. Dębki. Naczelne dziady {VI} {L-1}

  19 sierpnia 1924 roku Dębki, Piekiełko. Zastęp Puhaczy.

  1924-08-19 Dębki. Piekielko. Zastęp Puhaczy {L-1} 1924. Dębki. Piekiełko {K-XIII} {L-1}

  1924 r. Dębki, Gnieżdżewo (miejscowość między Puckiem i Władysławowem). Śniadanie.

  1924. Dębki, Gnieżdżewo. Śniadanie {L-1}

  1924. Dębki, kucharze {XVII} {L-1}

  19 sierpnia 1924 roku Dębki, Mały Kack koło Gdyni, obiad.

  1924-08-19 Dębki, Mały Kack koło Gdyni, obiad {K} {L-1}

  1924. Dębki. Niecierpliwość {K} {L-1} 1924. Dębki, pod Gdynią {K-XV} {L-1} 1924. Dębki, podchody {K} {L-1}

  1924. Dębki, Puhacze nad jeziorem żarnowieckiem {XI} {L-1}

  1924. Dębki. Kąpiel w Bałtyku {K-IV} {L-1} 1924. Dębki. Rozewskie kąpiele {K} {L-1}

  1924 r. Dębki. Wypad na Hel.

  1924. Dębki, na Hel {L-1} 1924. Dębki, Hel - na Trytonie {L-1}

  1924. Dębki, pożegnanie {K} {L-1}


  Odbitki zostały wykonane na papierach fotograficznych marki:
  Leonar-Werke Arndt & Löwengard, Wandsbek - Leonar (typ 1), produkowany od 1921 {L-1}
  Leonar-Werke Arndt & Löwengard, Wandsbek - Leonar (typ 2), produkowany od 1924 {L-2}